Arş. Gör. Mehmet Emin CANLI

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mehmet Emin CANLI. (2017). "Güneş Işınımı Altında Faz Değiştiren Malzemenin Isı Depolama Davranışının Deneysel İncelenmesi". Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.