Yrd. Doç. Dr. Lale TÜRKMEN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • lALE Türkmen,Cengiz Gülsayın,Aydın Kıvanç, 1960. Üniversite Öğrencilerinde Antibiyotik Kullanımına İlişkin Bilgi ve Tutum Araştırması., 25.Ankem Kongresi KKTC
 • Cengiz Gülsayın, Üniversite Öğrencilerinde Pandemik H1N1 virusuna İlişkin Bilgi Düzeyinin Araştırılması, Hastane İnfeksiyonları Kongresi Kremlin Palace-Antalya
 • Lale Türkmen,Cengiz Gülsayın, Çeşitli Klinik Örneklerde Enterokok İzolasyonu,İdentifikasyonu ve Beraberinde Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması, 25.Ankem Kongresi KKTC
 • Lale Türkmen,Cengiz Gülsayın, Sağlık Teknikeri Adaylarında Hepatit B(HBV,Hepatit C(HCV)ve Humanimmunodefiency virus(HIV)İnfeksiyonları ile İlgili Risk Algılamaları, 25.Ankem Kongresi KKTC
 • Research on the B Lactamase Activities of the Bacteroides Strains Whose Clinical Samples. Anaerobes were Isolatedon Their Susceptibility to Antimicrobial Agents., İlaç Kullanımı, Second International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences. Holiday Inn Crowne Plaza Hotel, İstanbul,Turkey September 69.
 • Uraz G,Türkmen L,Mert A,Tülek N; Çalışılan 48 Hasta Kültüründen Anaerob Bakteri İzolasyonu, Mikrobiyoloji, XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Simena,Antalya,7,10 Mayıs.
 • Uraz G,Türkmen L; Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen B Laktamaz Pozitif Escherichia coli ve Klebsiella İnsidansı, Mikrobiyoloji, XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 8,13 Ekim, Antalya.
 • Uraz G,Türkmen L,Mavuş H; Sütten izole edilen Bacillus Türlerinin 37 C ve 22 C Sıcaklıklarda Lipolitik Aktivitelerinin Araştırılması., Mikrobiyoloji., XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 8,13 Ekim,Aksu,Antalya.
 • Plasmid Existence Research in Anaerob Gram Negative Bacteroides Types with Miniprep Method.Güven Uraz., Aşılar ve Bağışıklama., First World Congress on Vaccines Immunizatıon. The Marmara, İstanbul Turkey, April 2630.
 • Uraz G,Türkmen L;Research on the BLactamase Activities of the Bacteroides Strains Whose Clinical Samples Anaerobes were Isolatedon Their Susceptibility to Antimicrobial Agents., Biyoteknoloji, Twelfth Forum for Applied Biotechnology. Provincial Court, Brugge, September 24,25.
 • Uraz G,Türkmen L;Yersinia enterocolitica İzolasyonu Üzerine Bir Araştırma., Biyoteknoloji., II. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu. 22,23 Eylül,Beytepe,Ankara.
 • Uraz G,Türkmen L; Hastane İnfeksiyonları Etkenlerinden Biri Olarak Tanımlanan Aeromonas hyhila nın Dışkı Örneklerinden İzolasyon Sıklığı., Tıp, XVII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. Kayseri, 2022 Nisan.
 • Karakaya H,Türkmen L; İnfeksiyon Hastalıklarına Karşı Savaşımın Tarihçesi., Tıp Tarihi, VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi. 22,24 Mayıs, İzmir.
 • Uraz G,Türkmen L,Tulumoğlu Ş; Çankırı Yöresinde 1953 Donörde HBsAg ve Anti HCV Sıklığı,, Mikrobiyoloji, XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 8,13 Ekim,Aksu Antalya.
 • Türkmen L,Kıvanç A; Değişik Yaş Gruplarında HIV AIDS e ilişkin Bilgi ve Tutumların Araştırılması., AIDS, 6. Türkiye AIDS Kongresi. 1,4 Aralık,Beyoğlu,İstanbul.
 • Uraz G,Türkmen L,Özyurt M;Klinik Örneklerde Anaerop Bakteri Sıklığınının Araştırılması., Mikrobiyoloji, KLİMİK 99,9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 3,8 Ekim, Antalya.
 • Uraz G,Türkmen L,Özyurt M; Anaerop Bakterilerin API 20A ve Rapid ID 32A Sistemleriyle Yapılan İdentifikasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Mikrobiyoloji., KLİMİK 99, 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 3,8 Ekim, Antalya.
 • Türkmen L; Bölgemizde Cytomegalovirus IgG ve IgM Prevalansı, Mikrobiyoloji., KLİMİK 2001,X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 15,19 Ekim, Adana.
 • Türkmen L: 8500 Donörde HBsAg ve AntiHCV Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi., Mikrobiyoloji., KLİMİK 2001,X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 15,19 Ekim,Adana.
 • Research of Sensitives of Bacteroides Types Identified by API 20A Rapid ID 32A System to Some Antimicrobial Agents.Güven Uraz., Aşılar ve Bağışıklama., First World Congress on Vaccines Immunization. Marmara, İstanbul,Turkey,April.
 • Tulumoğlu Ş,Uraz G,Türkmen L; Yaşları 20 ile 60 Arasında Olan 317 Erkek Mahkumda HBsAg, Anti HBs ve Anti HCV taraması, Mikrobiyoloji, XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 8,13 Ekim,Aksu Antalya.
 • Türkmen L;İdrar Örneklerinden İzole Edilen Enterobakter Türlerinin Antimikrobiyal Duyarlılığı, Mikrobiyoloji., KLİMİK 2001,X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 15,19 Ekim, Adana.
 • Türkmen L; Farklı Sosyokültürel Gruplarda HIV AIDS"; e İlişkin Bilgi Düzeyi ve Davranışları Saptanması., AIDS, 6.Türkiye AIDS Kongresi, 14 Aralık,Beyoğlu İstanbul.
 • Uraz G,Türkmen L,Bayrak E; Diareli Hastalarda Etken Bacteroides İnsidansı ., Sindirim yolu infeksiyonları., II. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, 1112 Mayıs, Gaziantep.
 • Uraz G,Kök T,Türkmen L;The Evaluation of DNAseLipase Activities of the Raw Milk Originated Gram () Bacteria Named Using Biomeriux API 20E., Mikrobiyoloji, Microbiologia Balkanica 2003,3rd Balkan Conference of Microbiology. İstanbul,Turkey,September 4,6.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Hemşire Adaylarında Hastane Yaralanmalarındaki Bilgi Düzeyi,Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi. I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.
 • 1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.
 • 1. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastalarda Acil Servise Başvuru Nedenleri ve Beraberinde Hemşirelik Hizmetlerine İlişkin Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.
 • 1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Gazi Üniversitesi,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,Gölbaşı,ANKARA.

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Hemşire Adaylarında Hastane Yaralanmalarındaki Bilgi Düzeyi ,Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Dersler

 • Epidemiyoloji (2000,2001)
 • Madde Bağımlılığı (2002,2003)
 • Mikrobiyoloji,Parazitoloji (1999,2000)
 • Mikoloji,Parazitoloji (2000,2001)
 • Mikoloji,Parazitoloji (2002,2003)
 • Genetik (2003,2004)
 • Epidemiyoloji (2003,2004)
 • Genetik (2001,2002)
 • Araştırma Teknikleri (2002,2003)
 • Psikoloji (2002,2003)
 • Mikoloji,Parazitoloji (2003,2004)
 • Araştırma Teknikleri (2003,2004)
 • Tıbbi BiyolojiGenetik (2007,2008 Güz)
 • Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon (2007,2008 Bahar)
 • Laboratuvar Güvenliği (2007,2008 Bahar)
 • Konut ve İşyeri Sağlığı (2007,2008 Güz)
 • Genel Mikrobiyoloji (2007,2008 Güz)
 • Immünoloji (2007,2008 Güz)
 • Deontoloji ve Meslek Etiği (2007,2008 Güz)
 • Mikoloji ve Parazitoloji (2007,2008 Güz)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2008). Geçmişten Geleceğe Sağlık Teknikerliği.. Türkiyede Sağlık Teknikerliği. Türkiye. Onur Matbaacılık Ltd.Şti.ANKARA..

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • G.Uraz,L.Türkmen (1999). Beta Lactamase Activity of Anaerobic Bacteroides Strains Isolated Clinical Their Susceptibility to Antimicrobial Agents.. Drug Metabolism Drug Interactions., 23(181186).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Türkmen L,GÜLSAYIN C (2010). Üniversite Öğrencilerinde Pandemik H1N1 Virusuna İlişkin Bilgi Düzeyinin Araştırılması.. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 2,3,4(3-4).
 • Türkmen L,Gülsayın C (2010). Çeşitli Klinik Örneklerde Enterokok İzolasyonu,İdentifikasyonu ve Beraberinde Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 1(3-7).
 • CA.Parlak (2007). Hemşire Adaylarında Hastane Yaralanmalarındaki Bilgi Düzeyi,Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi.. Optimal Tıp Dergisi., 4(39,42).
 • A.Kıvanç,M.Demir (2007). Gebelerde Candidiyazis Prevalansı.. Optimal Tıp Dergisi., 2(15,19).
 • (2007). Farklı Sosyokültürel Gruplarda HIVAIDS´ e İlişkin Bilgi Düzeyi ve Davranışların Saptanması. Optimal Tıp Dergisi., 3(27,29).
 • H.Bal,C.Gülsayın (2006). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastalarda Acil Servise Başvuru Nedenleri ve Beraberinde Hemşirelik Hizmetlerine İlişkin Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. Optimal Tıp Dergisi., 3(8386).
 • C.Gülsayın,Ö.Erkan (2006). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi.. Optimal Tıp Dergisi., 4(83,86).
 • A.Kıvanç (2005). Mahkumlarda HBV ve HCV Taraması.. Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi., 2(55,57).
 • A.Kıvanç (2005). Kan Donörlerinde HBsAg ve HCV Seroprevalansı.. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi., 3(82,85.).
 • (2005). Kan Donörlerinde HBsAg ve HCV Seroprevalansı.. Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi., 3(8285).
 • (2003). Bölgemizde Cytomegalovirüs IgG VE IgM Prevalansı.. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi., 4(115,117).
 • (2002). İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı.. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi., 3(185,189).
 • G.Uraz,M.Kaanoğlu (2002). Değişik Tuz Konsantrasyonlarında Bacillus Türlerinin Staphylococcus aureus Türü Üzerine İnhibitör Etkilerinin Araştırılması.. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi., 2(109,112).
 • G.Uraz,E.Bayrak (2002). Otoimmün Oral,Dental ve Dışkı Örneklerinde Bacteroides spp.Prevalansı.. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi., 1(4548).
 • (2001). L.Türkmen;18,35 Yaş Kadınlarda Toxoplazmoz Seropozitifliği. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi., 3(93,95).
 • G.Uraz (1995). Çocuklarda ve Erişkinlerde Hastalık Yapan Aeromonas hyhila ve Enterobacteriaceae nın AH Besiyerinde İzolasyonu.. Gazi Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Fen Bilimleri Dergisi., 1300,1322(51,66).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Çeşitli Klinik Örneklerde Enterokok İzolasyonu,İdentifikasyonu ve Beraberinde Antibiyotik Duyrlılığının Araştırılması. (2008) Gazi Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projeleri.