Öğr. Gör. Dr. Levent NURALIN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek lisans Tezi "Kontrollü Hidrojen Üretimi " Başlıklı ve termokimyasal metotla yüksek debide hidrojen üretiminin gerçekleştirildiği tezdir. Ankara

Doktora Tezi "Yağlı Tohumlardan Süper Kritik Karbon Dioksit Yöntemiyle İlaç Etken Bileşenlerinin Özütlenmesi" Başlıklı tezdir. Ankara 2018