Öğr. Gör. Dr. Levent NURALIN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen "Bazı bitki çekirdeklerinden süperkritik karbon dioksit ekstraksiyon metoduyla bazı flavonoidlerin özütlenmesi" isimli 06-2016/11 kodlu projede araştırmacı

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen"Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarının Deney Düzeneklerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesi" konulu 06/2015-02 kodlu projede araştırmacı 2015.