Öğr. Gör. Dr. Levent NURALIN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Milli Savunma Bakanlığı Kırıkkale Kalite Kontrol Ekip Müdürlüğünce verilen hizmet ödülü.
Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan Polis dergisindeki makalem dolayısıyla verilen Teşekkür belgesi