Öğr. Gör. Dr. Levent NURALIN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Levent NURALIN, 2018. Kırmızı Kantaron Çiçeğinin Süperkritik Karbon Dioksit Yöntemiyle Özütlenmesi, 1. Uluslararası Eurasian Biyoloji ve Kimya Bilimleri Kongresi (EurasianBioChem 2018) Ankara
  • Levent Nuralın, Sima Bayrak, Ayşe Tosun, Metin Gürü, 2016. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyonu ile Karabuğdayın (Fagopyrum Esculentum Moench) Özütlenmesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir
  • Levent NURALIN, Ömer Arslan, Ergin Yalçın, Burcu Aydıner, Banu Babür, Ayşe Tosun, Fatma N, Zeynel Seferoğlu, 2015. 8 - Hidroksikinolin Temelli Ligand ile Endüstriyel Atık Sularda Bulunan Pb Metalinin Adsorblanması, 27. Ulusal Kimya Kongresi 2015

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Levent NURALIN, Servet ÇETE, Metin GÜRÜ (2018). Dergiye gönderildi "Kızılçam kozalağından etanollü ve etanolsüz süper kritik CO2 özütleme yöntemiyle özüt ve bazı flavonoidlerin elde edilmesi için optimizasyon protokolü". Süper Kritik Akışkanlar Dergisi,
  • Levent Nuralın Ayşe Tosun Fatma Erol Fatma Betül Durmaz Metin Gürü (2017). Nuralın L., Tosun A., Erol F., Betül A.F., Gürü M., (2017) Süper kritik CO2 özütlemesi ile iğde çekirdeklerinden quercetin miktarının yüzey cevap metodu ile optimizasyonu. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:4 1233-1241. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32:4(1233-1241).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Kezban Gökdemir Dönmez, Cem Ahmet Dönmez, Levent Nuralın (2004). Molotof kokteyli hazırladığı veya attığı şüphesi ile yakalanan kişilerin ellerinden alınan svaplarda yangın başlatıcı ve hızlandırıcı maddelerin belirlenmesi. Polis Dergisi, 41(99-112).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

  • Ayva ve İğde çekirdeğinden süper kritik CO2 ekstraksiyonu yöntemi ile bitkisel yağlarının özütlenmesi ve bazı flavanoid içeriğinin belirlenmesi (2016) Gazi Üniversitesi
  • Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarının Deney Düzeneklerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesi (2015) Gazi Üniversitesi