Prof. Dr. Levent Nalbant

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Mesnetsiz Kretlere Uygulanan Total Protezlerde Alınacak Önlemler"; Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Sempozyumu BALIKESİR
 • "Doğal Dentisyonda Oklüzyon Türleri", G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, 1994-95 Akademik Yılı BAHAR YARIYILI Bilimsel Toplantısı, ANKARA
 • "Porselen Kron ve Köprüler" TDB, Hatay Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, HATAY
 • "Simantasyon" TDB, Bursa Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, BURSA.
 • "Total Protez sorunları" Manisa Dişhekimleri Odası Bilimsel Sempozyumu MANİSA
 • ";Labil Kretlerde Ölçü ve Sorunların Giderilmesi"; TDB, Eskişehir Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, ESKİŞEHİR
 • ";Mesnetsiz Kretli Hastalarda Total Protez Sorunlarının Giderilmesi"; Bursa Dişhekimleri odası Bilimsel Toplantısı BURSA
 • Mesnetsiz Kretli Total Protezlerde Ölçü Tekniği"; Sivas Diş Hekimleri Odası Çorum İl Temsilciliği. 1. Çorum Bahar Sempozyumu ÇORUM.
 • ";Mesnetsiz Kretlere Uygulanan Total Protezlerde Alınacak Önlemler"; 14. Expodental Ağız 8211; Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumu ANKARA
 • Mesnetsiz Kretli Hastalarda Total Protez Sorunlarının Giderilmesi"; Gaziantep 8211; Şanlıurfa - Kilis Dişhekimleri odası Bilimsel Toplantısı. GAZİANTEP
 • "Sellektif Basınçlı Ölçü Tekniği" TDB, Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı KAYSERİ
 • Tam Protez Sorunları ve Giderilmesi ANKARA Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • MAKSİLLER REZEKSİYON YAPILAN HASTALARDA OBTÜRATÖR UYGULANMASINDAN SONRA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2015)
 • ÜÇ FARKLI KAİDE MATERYALİNİN TERMAL SİKLUS SONRASI ÇEKME DAYANIMLARININ VE PLASTİK DEFORMASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (2015)
 • CAM FİBER VE ZİRKONYUM SERAMİK POSTLARIN ÜÇ FARKLI ADEZİV SİMAN KULLANILARAK, TEK KÖKLÜ DİŞLERDE SİMANTASYONU SONUCU OLUŞAN MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ (2011)
 • BASINÇLI TEKNİKLE UYGULANAN DÖKÜLEBİLİR SERAMİKLE YAPILAN PİVOLU KRONLARIN İNVİTRO ve İNVİVO OLARAK İNCELENMESİ (1999)
 • İKİ TİP SİLİNDİRİK ENDOSTEAL İMPLANT ALT YAPI ÜZERİNE HAZIRLANMIŞ ÜÇ DEĞİŞİK TÜBERKÜL EĞİMLİ KRON TASARIMLARINA UYGULANAN VERTİKAL KUVVETLERİN OLUŞTURDUĞU GERİLİMLERİN \'FINITE ELEMENT STRESS ANALYSIS\' YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ (1995)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Alaçam T., Nalbant L., Alaçam A.. (1998). İleri Restorasyon Teknikleri,Ders kitabı. Aşırı madde kaybı olan dişlere uygulanan Restorasyon Teknikleri Türkiye. Polat Yayınları.
 • AKÇABOY C., NALBANT L.. (1995). Klinik Öncesi Total Protezler, Ders Kitabı. Klinik Öncesi Total Protezlerin yapımı Yürkiye. ankara.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • NALBANT L., YAMALIK M.K., OYGÜR T. (1990). The Role Of Traumatogenic Occlusion In The Etiology Of The Periapical Cemental Dysplasia. J.Health Sci., 165(170).
 • YAVUZYILMAZ H., DİNÇER C., NALBANT L (1989). Silikon Esaslı Ölçü Materyallerinde Yüzey Netliğinin ve Zaman Fonksiyonla Boyutsal Stabilitesinin Değerlendirilmesi. A.Ü. Dişhek. Fak. Der, 425(428).
 • DİNÇER C., NALBANT L (1989). Sabit Hareketli Bölümlü Bir Protetik Tedavi Uygulaması. A.Ü. Dişhek. Fak. Der., 429(431).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • F. Egilmez, L. Nalbant (2012). Comparison of the effect of thermal stresses on tooth-colored posts, cores and tooth structures by finite element analysis. Cumhuriyet Dental Journal, 15(2)(118-126).
 • F. Eğilmez, L. Nalbant. (2012). Sıcak uyaran karşısında zirkonyum ve cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit post sistemlerde ve diş dokularında oluşan termal streslerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Cumhuriyet Dental Journal, 15(2)(138-148).
 • NALBANT, D., NALBANT, L., EĞİLMEZ, F (2007). Tam Protez Çalışmalarında Diş Hekimi ve Diş Teknisyeni İş Birliğinin Değerlendirilmesi. ADO Klinik Bilimleri Dergisi, 25(34).
 • Nalbant D, Nalbant L, Eğilmez F. (2007). Tam protez çalışmalarında dişhekimi ve diş teknisyeni iş birliğinin değerlendirilmesi.. ADO Klinik Bilimler Derg, 34(42).
 • Keskin, F., Nalbant, L. (2006). Cam Fiberle güçlendirilen Kompozit Rezinler. Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi, 60(62).
 • Eğilmez F., Nalbant, L. (2006). TOOT SPLINTING WITH DIRECT APPLICATION OF GFRCS. Book of Congress of BaSS, 281(282).
 • Korkmaz, T., NALBANT, L. (1998). Glaze ve Polisaj Uygulanmış Porselen Yüzeylerinin Optik Yöntemlerle İncelenmesi. Gazi Üniv. Dişhek. Fak. Der., 101(105).
 • Nalbant,L. (1998). Total Protezin Tüm Diş Noksanlığı Olan Çocuk Hastalarda Uygulanması. Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak. Der., 84(87).
 • Nalbant, L. (1998). Bar ve Topuz Başlı Ara Bağlayıcı Kullanılan, Vida Tip Silidirik İmplant Destekli Total Protezlerde Kemikteki Kuvvet dağılımının Fotoelastik Yöntem İle Araştırılması.. Gazi Üniv. Dişhek. Fak. Der., 115(119).
 • Yaluğ, S., NALBANT, L. (1998). Bir Bukkal Uzantılı Obtüratör Yapımı. Cumhuriyet Ünv. Dişhek. Fak.Der., 78(80).
 • Yaluğ, S., NALBANT, L. (1998). Bir metal oklüzal yüzeyli hareketli bölümlü protez uygulanması,. Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak. Der., 81(83).
 • NALBANT, L. (1998). Doğal Diş Kronlarındaki Renklenme Nedenleri. Gazi Üniv. Dişhek. Fak. Der., 157(161).
 • Korkmaz, T., NALBANT, L. (1998). Zirkonyum Seramik Post Uygulaması. Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak Derg., 64(67).
 • Yaluğ, S., NALBANT, L. (1998). Porselen Laminate veneer yapım yöntemleri. Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak. Derg, 56(58).
 • Can, H., Bala, O., Ayhan, H., Nalbant L., Emekdaş, G (1997). Bazı Ağız Çalkalama Solüsyonlarının Antimikrobiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi,. Atatürk Üniv. Dişhek.Fak.Der., 32(35).
 • ZAN T., GÜNDOĞAR B.,NALBANT L., AKÇABOY C. (1996). Smear Tabakasının Mekanik Bir Yöntemle Uzaklaştırılmasının Siman-Diş Bağlantı Kuvveti Üzerine Etkisi.. Atatürk Üniv.Diş Hek.Fak.Derg, 77(80).
 • Baran , İ., Eskitaşcıoğlu , G., NALBANT , L. (1995). İmplant Üstü Kron Tasarımlarında Tüberkül Eğiminin Stres Dağılımına Etkisinin İncelenmesi.. A.Ü. Diş Hek.Fak. Derg., 285(291).
 • NALBANT D., DEMİRKÖPRÜLÜ H., NALBANT L:,BARAN İ. (1994). Çeşitli Kompozir Rezin Esaslı Restorasyon Materyallerin Dentin Pinlerine Tutunma Değerlerinin Karşılaştırılması.. GÜ. Dişhek. Fak.Der., 47(52).
 • YAVUZYILMAZ H., DİNÇER C., NALBANT L (1990). Para-Post Sisteminde Uygulanan Perlon Pinlerin Döküm Sonrası Çap Değişimlerinin Incelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Der, 136(146).
 • NALBANT L., NALBANT D (1990). Işıkla Ve İsıyla Polimerize Olan Üç Ayrı Veneer Materyalinin Metal Alt Yapıya Tutunma Kuvvetlerinin Karşılaştırmalı Olarak Incelenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Der, 155(163).
 • NALBANT L., BURGAZ Y (1990). Enjeksiyon Sistemi ve Konvensiyonel Mufla Tekniği ile Hazırlanan Protez Kaide Materyallerinin Su Emme ve Çözünürlük Oranlarının Değerlendirilmesi. A.Ü. Dişhek. Fak. Der, 163(174).
 • AKBAY C., YAVUZYILMAZ H., SUCA S., NALBANT D., NALBANT L (1990). Hidroksilapatit Implantlarda Kemik Dokusundaki Değişikliklerin Histolojik Araştırılması. G.Ü. Dişhek. Fak. Der., 47(61).
 • NALBANT L., Aydın,C (1990). Cam Iyonomer Kaide Simanlarının Iki Ayrı Komposit Rezinin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisi. G.Ü. Dişhek. Fak. Der, 125(133).
 • NALBANT L. (1990). Kesitisiz Kullanım Sonucu Total Protez Altındaki Dokularda Görülen (Makroskobik) Değişiklikler. G.Ü. Dişhek. Fak. Der, 223(230).
 • DEMİREL E., NALBANT L.: (1989). Aşırı Kenar Eğimli Preperasyon Yapılmış Vital Dişe Restorasyon Uygulaması. G.Ü. Dişhek. Fak. Der, 233(240).
 • NALBANT L (1988). Post-Core Sisteminde Üst Yapı Olarak Uygulanan Amalgam Ve Composit Materyallerin Makaslama Kuvvetlerine Karşı Dirençlerinin Karşılaştırılması. G.Ü. Dişhek. Fak. Der, 23(34).
 • NALBANT L (1988). Kronunu Tamamen Kaybetmiş Bir Anterior Dişe Para-Post Sistemi Ile Post-Core Uygulaması. G.Ü. Dişhek. Fak. Der, 165(172).
 • DİNÇER C., NALBANT L (1988). Metal Destekli Dental Porselenler. G.Ü. Dişhek. Fak. Der., 231(246).
 • YAVUZYILMAZ H., SUCA C., NALBANT L (1985). Porselen Kron ve Köprülerin Okluzal Morfolojilerinde Hazır Porselen Konilerin Kullanımı. G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 175(182).