Prof. Dr. Levent Bayraktar

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Felsefe Grubu Eğitimi

Prof. Dr. LEVENT BAYRAKTAR’IN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Levent Bayraktar, 24.07.1972’de Ankara’da doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini bu şehirde tamamladı. 1989’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi ve 1993 yılında mezun oldu. 1994’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Felsefe Tarihi) Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. Ocak 1995’te mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. “Bergsonculuğun Türkiye’ye Girişi ve İlk Temsilcileri” konulu tezi ile 1997’de Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl aynı Enstitü ve aynı Anabilim Dalı’nda Doktora Programına kaydoldu ve ders döneminin ardından kayıt dondurarak, 265. kısa dönem celbinde (Kasım 1998-Temmuz 1999) vatani görevini yerine getirdi. 22.09.2003’te “Bergson’da Ruh-Beden İlişkisi” konulu tezini savunarak Doktorasını tamamladı. Ocak 1995 - Ekim 2004 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Burada “İlkçağ Felsefesi Tarihi”, “Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi”, “Türk Dünyası Fikir Akımları” ve “Türkiye’de Çağdaş Felsefe Tarihi” adlı dersleri verdi. 13.10.2004 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2004-2005 Öğretim Yılının 2.döneminde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde, “Türkiye’de Çağdaş Felsefe Tarihi” dersini vermek üzere Kırıkkale Üniversitesi’nden davetli Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi.                         

1998’de Erzurum’da yapılan “Felsefe Kongresi”ne “Mustafa Şekip Tunç’un İnsan Anlayışı”; 2000’de Ankara’da gerçekleştirilen “Felsefe Kongresi”ne “Mustafa Şekip Tunç Düşüncesinde Model İnsanı Yaratacak Olan Eğitim Anlayışı”; 2004’de Kırıkkale’de düzenlenen “1.Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu”na “Gayesi Olmayan Yolculuğun Anlamı: İnsan Ya Da Bergson’da Hayat Hamlesinin Yaratıcı Coşkusu”; 2005’te Manisa’da yapılan “Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu”na “Mevlana’da Ruh-Beden İlişkisi Problemi”; Kasım 2005’te Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü önderliğinde düzenlenmiş olan “Türk Düşünce Geleneğinde Mehmet İzzet” konulu Panele “Mehmet İzzet’in Ardından”; Eylül 2006’da Manisa’da düzenlenen  “Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu”na “Mevlana ve Bergson’da Ruh Kavramı”; Ekim 2006’da  Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi ve Kırşehir Valiliği’nin ortaklaşa düzenledikleri II. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu’na “Ahilik ve Ahlak”; Kasım 2006’da Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü önderliğinde yapılan “Felsefe Paneli”ne “Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesine Toplu Bir Bakış”  başlıklı bildirileri ile katıldı.

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Lisans düzeyinde “Felsefeye Giriş”, “Felsefe Tarihi”, “Sosyoloji Semineri”, “Sosyoloji Tarihi”, “Çağdaş Felsefe”, “Klasik Mantık”, ve “Toplum Felsefesi”; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise “Fert ve Toplum”, “Türkiye’de Felsefe”, “Türkiye’de Sosyoloji”, “Sosyoloji Semineri”, “Edebiyat ve Estetik İlişkisi” ile “Edebiyat ve Felsefe İlişkileri” derslerini verdi. Ayrıca bir dönem, sivil toplum kuruluşlarının açmış olduğu yazarlık okullarında da Felsefe ve Edebiyat konularına dair dersler vermiştir. Lisans ve Yüksek Lisans Tezleri yönetmiştir. AKM tarafından hazırlanan “Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü” projesinin felsefe bölümü yazarları arasında görevlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından, “Talim Terbiye Kurulu’nun Tarihçesi”ni hazırlamak üzere oluşturulan bir komisyonda, Talim Terbiye Kurulu’nda görev yapmış olan Felsefeci üyeleri (Mehmet Emin Erişirgil ve Avni Başman) yazmak üzere görevlendirilmiştir. “Türkiye’de Sosyoloji İsimler ve Eserler” adlı ortak kitap projesinde “İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Mehmet Emin Erişirgil” bölümlerini kaleme almıştır (Ankara 2008). Merkezi Ankara’da bulunan “Türk Felsefe Derneği”nin “Yönetim ve Denetleme Kurulu” üyeliklerinde bulundu. Yabancı dili İngilizce’dir.