Prof. Dr. Ömer KURTIPEK

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Akut pankreatit oluşturulan ratlarda torakal epidural anestezinin akciğer hasarına etkileri