Prof. Dr. Ömer KURTIPEK

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Gökhun İ.H, Dikmen B, Kurtipek Ö, Özgen G, Canbolat O, 1999. Effect of sevoflurane treatment on enzymatic antioxidant defence system in guinea pig live, Brit J Anaesth 82:A457 Suppl
 • Uysalel A, Uysalel A, Batislam Y, Ünal N, Kurtipek Ö, Akalın H, 1989. Açık kalp ameliyatı geçiren çocuklarda hiperglisemi., TARK
 • Demiralp S, Oral M, Kurtipek Ö, Aşık İ, Poçan S, Tuğ T, Tüzüner , 1960. Haemodynamic effects of laparoscopic insufflation at different in dogs produced myocardial ischaemia model.,
 • Dikmen B, Kurtipek Ö, Kahraman S, Peker A, Canbolat O: , 1960. Üç hastanedeki anestezi çalışanlarında serum antioksidan enzim aktivitesi ve malondialdehit düzeylerinin karşılaştırılması. ,

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • (2001)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sigaranın preoperatif solunum foksiyon testleri, postoperatif konplikasyonlar ve derlenme üzerine etkileri. 2005 (2005)
 • İnguinal hernilerde bupivakainin ve levobupivakainin spinal anestezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 2005 (2005)
 • Sevofluran ve desfluran anestezisinin hemodinami derlenme kognitif fonksiyonlar ve serum flor düzeyi açısından karşılaştırılması. 2002 (2002)

Dersler

 • Kan gazlarının değerlendirilmesi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Arslan M, Comu FM, Işık B, Unal Y, Cemken N, Kurtipek O (2010). Effects of the general anaesthetic agent, propofol, on erythrocyte deformability. Bratislava Medical Journal-Bratislavske lekarske listy. . . Bratislava Medical Journal-Bratislavske lekarske listy.,
 • Unal Y, Iriz E, Yılmazer D, Kavutcu M, Alper M, Kurtipek O,Pekbay A. (2009). Effects of lidocaine on membrane stabilization in harvested vein graft storage. . Saudi Medical Journal. 30(2):203-208,2009.,
 • Arslan M, Kurtipek O, Doğan AT et al (2009). . Comparison of effects of anaesthesia with desflurane and enflurane on liver function. . Singapore Medical Journal. 50(1):73-77,2009.,