Prof. Dr. Serdar Kula

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

CYP2C9 ve VKORC1 genetik polimorfizminin Türk Toplumundaki warfarin kullanan çocuklarda doz geresinimlerine etkisinin araştırılması

CYP2C9 ve VKORC1 genetik polimorfizminin Türk Toplumundaki warfarin kullanan çocuklarda doz geresinimlerine etkisinin araştırılması

Pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda pulmoner damar direncinin ve vazoreaktivitenin transtorasik ekokardiyografi ile tahmin edilmesi