Prof. Dr. Serdar Kula

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

CYP2C9 ve VKORC1 genetik polimorfizminin Türk Toplumundaki warfarin kullanan çocuklarda doz geresinimlerine etkisinin araştırılması