Yrd. Doç. Dr. Kadir Özer

Lisans

  • 1960 Ankara doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1984 yılında Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü, İş yönetimi ve ticaret eğitimi Anabilim dalından mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalından 1989 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. Halen G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü Yönetim Organizasyon Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim görevlisi olup İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletmecilik Doktora Programından 2004 yılında mezun olmuştur.

Yüksek Lisans

  • Özer Kadir,1989. Türkiye İçin Önerilen Bir Yabancı Sermaye Modeli Denemesi YAP-İŞLET-DEVRET, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1989, Ankara

Doktora

  • Özer, Kadir,2004, Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara

Doğum Yeri

  • Ankara 1960

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Kobiler, Yeni Ürün, Yönetim ve Organizasyon, İşletme Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Politikası, Toplam Kalite Yönetimi