Yrd. Doç. Dr. Kadir Özer

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Haşim Özüdoğru, Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bozok Üniversitesi Yozgat

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

  • Genel İşletme (2008/2009)
  • İşletme Yönetimi (2007/2008)
  • Genel İşletme (2007/2008)
  • Genel İşletme (2008/2009)
  • Mezuniyet Tezi (2008/2009 Bahar)
  • Toplam Kalite Yönetimi (2008/2009)

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Haşim Özüdoğru (2009). Kooperatiflerde Denetim. Karınca Kooperatif Postası, 872(5).
  • Abdurrahman Okur, Seda Özer (2009). Yabancı Bankaların Tercih Edilmesindeki Faktörlerin Analizi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2(2).
  • (1993). Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(123).