Prof. Dr. Kırali Mürtezaoğlu

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Kaya E., Oktar N., Karakaş G., Mürtezaoğlu K., 2010. Synthesis and Characterization of Mesoporous Structured MCM-41 with Barium, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries Antalya, Turkey, 7-12 March 2010
  • Kaya E., Oktar, N., Murtezaoglu, K., Karakas G., 2008. Synthesis of NOx Trap Catalysts Using Impregnation Technique”, 2 st National Catalysis Congress, 2 st National Catalysis Congress Palandöken, Erzurum
  • Mürtezaoğlu,K., 1998. PVC Taneciklerinin Gözenek Yapılarının Stokastik Modellenmesi, III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ,Erzurum, 1998
  • K.Mürtezaoğlu, N.Oktar, G.Doğu, İ. Gönderten, and T.Doğu, 1997. Reactivity of C5 Olefins with Ethanol in Oxygenate Production, Chemical Reactor Engineering for Sustainable Processes and Products Conference, Banff, Alberta, Canada, June, 1997.

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

  • (2004)(2004 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Kaya E., Oktar N., Karakaş G., Murtezaoglu K., (2010). Synthesis and Characterization of Ba/MCM-41. Synthesis and Characterization of Ba/MCM-41” Turkish Journal of Chemistry, 34(935-943).
  • Boz N., Dogu T., Murtezaoglu K., Dogu G, (2005). Mechanism Of Tame And Taee Synthesis From Diffuse-Reflectance FTIR Analysis. Catalysis Today , 100(419-424).