Prof. Dr. Kemal ÇOLAKOĞLU

Fen Fakültesi > Fizik

Yürütülen Projeler

 1.  

05/2009-55

Bazı Metal oksit / nitrat Nano-tüplerin yapısal, mekaniksel,elektronik ve optik özelliklerinin ab-initio Yöntemlerle incelenmesi

2009

 1.  

05/2008-16

Bazı İki ve/veya Üç Elementli Bileşiklerin Elastik, Elektronik ve Termodinamik Özelliklerinin Ab-İnitio Yöntemlerle İncelenmesi

2008

 1.  

05/2008-42

Bazı AB-tipi Bilesiklerin Elastik, Elektronik ve Optik Ozelliklerinin Ab-initio Yöntemlerle Incelenmesi

2008

 1.  

05/2006-20

Bazı Metal ve Yarıiletkenlerin Elastik Elektronik ve Titreşimsel Özelliklerinin AB Initio ve /veya Moleküler Dinamik Yöntemlerle İncelenmesi

2008

 1.  

05/2007-42

Bazı İkili Bileşiklerin Elastik, Elektronik ve Termodinamik Özelliklerinin AB-INITO Yöntemi ile İncelenmesi

2007

 1.  

05/2005-01

Ab-İnitio ve Moleküler Dinamik (MD) Yöntemlerle Bazı Yarıiletkenleri Mekanik ve Termoelastik Özelliklerinin

2005

 1.  

05/2005-02

Yarıiletken Katotlu Plazma Kaynağındaki UV Işımanın İncelenmesi

2005

 1.  

05/2003-13

Bazı İyonik Kristallerde Ergime Sıcaklığının Teorik Analizi

2003

 1.  

05/2003-66

Yarıiletken Katodlu Büyük Alanlı UV Işık Kaynağı

2003

 1.  

05/2001-17

Moleküller dinamik metod kullanılarak yarıiletkenlerin büyütme modellenmesi ve ab inito elektronik band yapısı hesabı

2001

 1.  

05/99-09

Bir fotodedektör düzeyindeki yapay homojensizliklerdeki akımın davranışı.

1999

 1.  

05/98-20

GaAs Tek Kristallerinde ve yarı iletken filmlerde fotoğrafik görüntülerin oluşturulması

1998

 1.  

05/97-28

Sİ-SİO-AL-VESİO-AU kontakların bazı fiziksel parametrelerinin incelenmesi

1997

 1.  

05/96-4

yarı iletken fotografik iyonizasyon sistemi kızılötesi ışınların imajının görüntülenmesi

1996

 1.  

05/94-1

MS, MIS ve MOS yapıların akım gerilin karakteristikleri

1994