Doç. Dr. Barış Karaelma

Gazi Eğitim Fakültesi > Güzel Sanatlar Eğitimi > Müzik Eğitimi

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

  • Müzik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

  • (2010). Endülüste Müzik Hayatı Üzerine Bir İnceleme. İSTEM dergisi, 15(29-42).
  • (2009). Türk Müziğinde Kanun Eğitimi ve Kanun Metotları Üzerine Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 22(129-138).