Doç. Dr. Kadriye Dilek Bacanak

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > İngiliz Dili Eğitimi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Akpınar, K.D. (2013). Lexical inferencing: perceptions and actual behaviours of Turkish English as a Foreign Language Learners’ handling of unknown vocabulary . South African Journal of Education, 33(1-17).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Demirel, H. H. and Akpınar, K.D. (2016). Multicultural Education and its Impact on Language Development: The Case of Military Cadets at TMA.. International Online Journal of Education and Teaching , 3(83-98).
 • Aşık, A.; Şarlanoğlu A.V. & Akpınar, K.D. (2016). Lexical Awareness and Development through Data Driven Learning: Attitudes and Beliefs of EFL Learners. Journal of Education and Training Studies (ERIC INDEX), 4(3)(87-96).
 • Akpınar, K.D. & Bardakçı, M. (2015). The Effect of Grouping and Presenting Collocations on Retention. TESL-EJ (ERIC INDEX), 18(4)(1-20).
 • Akpınar, K. D, Aşık A. & . Vural, A. S (2015). The Relationship between the Effectiveness of Vocabulary Presentation Modes and Learners’ Attitudes: Corpus Based Contextual Guessing, Dictionary and Online Instruction . The Asian EFL Journal Quarterly (ERIC selected articles), 17(1)(90-116).
 • Akpınar, K.D. and Ünaldı, İ. (2014). Exploring Intercultural Competence in Teacher Education: A Comparative Study Between Science and Foreign Language Teacher Trainers.. Educational Research and Reviews. (ERIC INDEX), 9 (21)(1156-1164).
 • Akpınar, K.D. & Mete, F. (2013). Domain of Culture in Foreign Language Teachers’ Competency: A Comparison of Turkey and China . Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2)(91-106).
 • Akpınar, K.D. & Çakıldere, B. (2013). Washback effects of high-stakes language tests of Turkey (KPDS and ÜDS) on productive and receptive skills of academic personnel . Journal of Language and Linguistic Studies, 9(2)(81-94).
 • Ünaldı, İ.; Bardakçı, M.; Akpınar, K.D. and Dolaş, F. (2013). A comparison of contextualized, decontextualized and corpus-informed vocabulary instruction: A quasi- experimental study . Journal of Language and Literature Education, 8(78-95).
 • Mete, F. & Akpınar, K.D. (2013). Dil Öğretimi ve duygusal Zeka. 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, 5(73-85).
 • Akpınar, K.D. (2012). Developing foreign language newspaper reading habits of ELT prospective teachers . Contemporary Online Language Education Journal, 2(1)(44-72).
 • Akpınar, K.D. (2012). Identifying Discourse Patterns: A Case Study with Turkish Foreign Language Learners . ELT Research Journal , 1(4)(255-277).
 • Akpınar, K.D. (2009). Developing Communication Skills of EFL Teacher Trainees . Journal of Language and Linguistic Studies , 1(5)(110-126).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akpınar, K.D. & Öztürk, S. (2009). Teaching Culture and Language Through Folktales. EKEV Akademi Dergisi, 40(69).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Akpınar, K.D., 2010. Raising Multicultural Awareness of ELT Students., The Second International Congress of Educational Research. Antalya.
 • Akpınar, K.D., 2009. Developing Intercultural Competence and Critical Thinking Skills of ELT Students Through Discourse Analysis, The Sixth International ELT Research Conference. Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi.
 • Akpınar, K.D. & Öztürk, S., 2009. Magic of Folktales: Improving Cultural Awareness of Turkish EFL Students., International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language. Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Uysal, H. & Akpınar, K. D., 2009. Cultural Differences in the Perception of Indirectness in Scientific Academic Discourse., Cultural Differences in the Perception of Indirectness in Scientific Academic Discourse. Melbourne, Australia
 • Ersanlı, C. and Akpınar, K. D, 2008. Non-verbal Language and Cross-cultural Understanding., Language Culture and Mind III. University of Southern Denmark. Odense, Danimarka.
 • Akpınar, K.D. & Ersanlı, C., 2008. Misunderstanding in Cross-cultural Communication: Life is One Big Misunderstanding., Language Culture and Mind III. University of Southern Denmark. Odense.
 • Akpınar, K.D., 2008. Developing Communication Skills of EFL Teacher Trainees. , 5th International ELT Research Conference. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 • Uysal, H. & Akpınar, K. D., 2008. Cross-cultural Differences in Turkish, Japanese, and Indian Scholars’ Conference Abstracts., 8th International Language, Literature, and Stylistics Conference. İzmir Ekonomi Üniversitesi.
 • Akpınar, K. D. and Bardakçı, M. , 2007. Improving Students’ Vocabulary by Using the Principles of Lexical Approach., 11th INGED ELT Conference. Ankara Üniversitesi.
 • Akpınar, K.D., 2004. Peter Ackroyd ile Zamanda Yolculuk., I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu. Kırıkkale Üniversitesi. Kırıkkale

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Bardakçı, M. and Akpinar, K. D.. (2014). Teaching Reading in EFL Classes. In Teaching Language Skills. (Inan-Karagul and Yuksel eds) U.S.A. Nova Science Publishers, Inc..
 • Akpınar, K.D.. (2010). Handbook For Teaching Foreign Languages To Young Learners In Primary Schools. Yabancı dil öğretmenlerine yönelik ilköğretim de okuyan çocuklara yabancı dil öğretiminde kullanabilecekleri teorik ve uygulamalı bilgiler. (Haznedar and Uysal eds.) Türkiye. Anı Yayıncılık.

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2014)
 • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2014)

Proje

 • (2015-2018) Round II: Shall I be Your Angel? Youth Project (Coordinator) (2018) AB, Ulusal Ajans
 • SBATEYL: A Web and School Based Professional Development Project for Foreign Language Teachers of Young Learners. (Researcher) (2017) Ulusal Ajans
 • Technical Assistance for Increasing Adaptability of Employees and Employers with a Social Dialogue Approach. (Trainer) (2017) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MUSIAD, HAK-İş, GENFA
 • Gelişen Okul Projesi. (2014) Gazi Üniversitesi Vakfı. (Akademik Danışman)
 • (2007) AB Comenius 2.1 Multilateral Projeler kapsamında 133910-LLP-1-2007-1-TR-COMENIUS-CMP Referans nolu “A Comparative Analysis of Folk Tales: A Multicultural Perspective. We Speak the Same Culture (CAFT) Projesi. (yardımcı araştırmacı) (2009) Ulusal Ajans
 • (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü "Ortaöğretim Projesi" Kapsamında Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik "Özel Alan Yeterliklerinin Belirlenmesi" projesi. (Akademik Danışman) (2009)