Prof. Dr. Kadir - KOCATEPE

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

1- Yavuz, B., “Geleneksel Yöntemle Model Tasarım ve İmalatı ile Bilgisayar Destekli Yöntemle Model Tasarım ve İmalatının Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Model üretiminde geleneksel metod ile bilgisayar destekli metod karşılaştırılmıştır.

2- Cerah, M:, “Küresel Grafitli Dökme Demirde Martensit Hacim Oranı ve Partikül Boyutunun Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Alaşımsız küresel grafitli dökme demirde martenzit hacim oranı ve partikül boyutunun çekme özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır.

3- Kocarslan, Ş., “Sıkıştırmalı Döküm Tekniği (Squzee Casting) İle Al-Zn-Cu-Mg Alaşımının Dökümü”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Bu çalışmada, kum, metal kalıba ve sıkıştırma döküm yöntemleri ile elde edilen Al-%5.7Zn, %2.6Mg, % 1.7 Cu alaşımı dökümlerin makro-mikro yapı ve mekenaik özellikleri incelenmiştir.

4- Öksüz, Y.T., “Alüminyumun yönlü katılaştırılması” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Tez çalışmasında, Ticari saflıkta Alüminyumun yönlü katılaştırılması gerçekleştirilerek makro yapı incelenmiştir.

1- Türen, Y., “Tandiş Refrakteri (MgO)- Sıvı Çelik Arayüzey Islatma Özelliklerinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Tandiş Refrakteri (MgO)- Sıvı Çelik Arayüzey Islatma Özellikleri araştırılmıştır.

2- Akar, N., “Katılaşma Sırasında Döküm-Kalıp Ara Yüzeyinde Isı Transfer Katsayısının İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Bu çalışmada, ara yüzey ısı transfer katsayısının kalıp yüzey pürüzlülüğü ve zamana göre değişimi araştırılmış ve yüzey pürüzlülüğüne bağlı ara yüzey ısı transfer mekanizmaları belirlenmiştir.

3- Yalçın, N., “Köpük Model Döküm Yönteminde Döküm ve Model Parametrelerinin İncelenmesi” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Köpük Model Döküm Yönteminde Model üretim Parametreleri tespit edilmiştir.

Melika Özer, Yarı-Katı Döküm Tekniği ile Üretilen Al-Si Alaşımlarında Yapı-Özellik İlişkisinin İncelenmesi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.

Bu çalışmada, A357 alüminyum-silisyum alaşımının yarı-katı dökümü ve yarı-katı dökümlerde mikroyapı ve mekanik özellikler araştırılmıştır.

Volkan Kılıçlı, Yarı-katı Döküm tekniği ile Üretilen Al-Zn Alaşımlarında yaı-özellik İlişkisinin İncelenmesi, G.ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

Bu çalışmada, AA7075 Al alaşımının yarı-katı döküm yöntemi ile üretiminde optimum parametreler elde edilmiştir.

Alim KANARYA, Olivin Kalıp Kumlarının Özelliklerinin Belirlenmesi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

Tez çalışmasında, metal döküm üretiminde yaş kalıp kumu olarak Olivin kumunun genel özellikleri incelenmiştir.