Prof. Dr. Kadir - KOCATEPE

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 1- ŞAHIN, S., ŞAHIN, H.M., KOCATEPE, K. AND AKAR, N., ";Investigation of Heat Transfer Coefficient during Unsteady-State Solidification at Casting Metal-Mold Interface";, Proceedings of IMEC2004 International Mechanical Engineering Conference, 671-6 Kuwait
 • TÜREN, Y., CANDAN, E., KOCATEPE, K., ALA, F., ";Effect of Glass Fiber and Fe2O3 Addition to MgO Tundish Lining on the Wettability of Molten Steel/MgO System";, International Iron and Steel (ISSTech 2003) Conference Proceedings, 293-299, Indiana Police, USA
 • TÜREN, Y., KOCATEPE, K., BAS, E, CANDAN, E., ";Effect of Fiber Addition to Tundish Lining (MgO) on Wetting Behavior of Molten Steel";, 66th World Foundry Congress, Vol. 2, 1139-1149 İstanbul,

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Yarı-katı Döküm Tekniği ile Üretilen Al-Zn Alaşımlarında Yapı-Özellik ilişkisinin İncelenmesi (2010)
 • Yarı-katı döküm tekniği ile üretilen Al-Si alaşımlarında yapı-özellik ilişkisinin incelenmesi (2010)
 • ";Katılaşma Sırasında Döküm-Kalıp Ara Yüzeyinde Isı Transfer Katsayısının İncelenmesi"; (2006)
 • ";Köpük Model Döküm Yönteminde Döküm ve Model Parametrelerinin İncelenmesi"; (2006)
 • Alüminyumun yönlü katılaştırılması. (2006)
 • Sıkıştırmalı Döküm Tekniği (Squzee Casting) İle Al-Zn-Cu-Mg Alaşımının Dökümü (2004)
 • Geleneksel Yöntemle Model Tasarım ve İmalatı ile Bilgisayar Destekli Yöntemle Model Tasarım ve İmalatının Karşılaştırılması (2003)
 • Küresel Grafitli Dökme Demirde Martensit Hacim Oranı ve Partikül Boyutunun Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi (2003)
 • Tandiş Refrakteri (MgO)- Sıvı Çelik Arayüzey Islatma Özelliklerinin Araştırılması. (2003)

Yabancı Dil

 • / 81.25

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Neşet Akar1, Ramazan Kayikci2, Kadir Kocatepe1, Ziya Tanyel3 (2016). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HOLDING TIME AND MELT STIRRING ON THE GRAIN EFINEMENT OF AN A206 ALLOY . Materials and technology , 50
 • Volkan KILICLI, Neset AKAR, Mehmet ERDOGAN, Kadir KOCATEPE. (2016). Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting. Trans. Nonferrous Met. Soc. China , 26(1222−1231).
 • Melika Özer, Neşet Akar, Kadir Kocatepe, and Mehmet Erdoğan (2015). Effects of the thixocasting injection velocity on tensile properties of an A357 Al alloy. Materials Testing, 57(790-794).
 • M.Özer, K. Kocatepe, and M. Erdoğan (2014). Effects of Pouring Distance and Holding Time on the Thixotropic Microstructure of A357 Alloy. Materials Testing, 56(111-117).
 • (2010). Ticari Saf Alüminyumun Yönlü Katılaştırılması İçin Düzenek Geliştirilmesi Vol 25 (2): 321-329 , 2010. GÜMMF Dergisi, 25(321-329).
 • N. AKAR, H. MEHMET ŞAHİN, N. YALÇIN, and K.KOCATEPE (2008). ExperimentalStudy on the Effect of Liquid Metal Superheat And Casting Height on İnterfacial Heat Transfer Cofficient";,. Experimental Heat Transfer, 21(83-98).
 • KOCATEPE, K., CERAH, C. AND ERDOGAN, M., (2007). The Tensile Fracture Behavior of Intercritically Annealed and Quenched+Tempered Ferritic Ductile Iron with Dual Matrix Structure";. Materials and Design, 28(172-181).
 • (2007). Effect of Low Frequency Vibration on Porosity of LM25 and LM6 Alloys. Materials and Design, 28(1767-1775).
 • ERDOGAN, M., CERAH, M. AND KOCATEPE, K., (2006). Influence Of Intercritical Austenitising And Tempering Time And Martensite Volume Fractions On Tensile Properties Of Ferritic Ductile Iron With Dual Matrix Structure. International Journal Of Cast Metal Research, 19(1-6).
 • M. ŞAHİN, K. KOCATEPE, R. KAYIKCI AND N. AKAR. (2006). Ötektik Al-Si alaşımında soğutucu yüzey pürüzlülüğünün ara yüzey ısı transfer katsayısına etkisi. H";, GÜMMF Dergisi, Vol (3): , 2006., 21(473-48).
 • H. M. SAHİN, K. KOCATEPE, R. KAYIKCI AND N. AKAR. (2006). Energy Conversion and Management. Determination of Unidirectional Heat Transfer Coefficient during Unsteady State Solidification at Metal Chill Interface., 47(19-34).
 • KADIR KOCATEPE, MELIKA CERAH, MEHMET ERDOGAN, (2006). Effect of martensite volume fraction and its morphology on the tensile properties of ferritic ductile iron with dual matrix structures. 7- ";";, Journal of Materials Processing Technology, 178, pp., 2006., 178(44-51).
 • CERAH, M., KOCATEPE, K. AND ERDOGAN, M., (2005). Influence Of Martensite Volume Fraction and Tempering Time on Tensile Properties of Partially Austenitized in the (913;+915;) Temperature Range and Quenched+Tempered Ferritic Ductile Iron. Journal Of Materials Science, 40(3453-3459).
 • KOCATEPE K, BURDETT C.F., (2000). Journal of Materials Science. Effect of Low Frequency Vibration on Macro and Micro Structrures of LM6 Alloy Vol;, 35(3327-3335).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KOCATEPE Kadir (2000). Düşük Frekanslı Mekanik Titreşimin Al-7.15 Si Alaşımın Makro ve Mikro Yapısına Etkisi. Politeknik Dergisi, 3, 3(33-41).
 • KOCATEPE Kadir, (2000). Düşük Frekanslı Mekanik Titreşimin Al-7.15 Si Alaşımın Makro ve Mikro Yapısına Etkisi. Politeknik Dergisi, 3, 3(43- 48).
 • KOCATEPE K. (1999). Metalik Sodyum İle Modife Edilmiş Al-7si-0.65 Mg Alaşımında Silisyumun Isıl İşlem İle küreleştirilmesi. Politeknik Dergisi, 2(17-25).
 • KOCATEPE K (1999). Metalik Sodyum ile Modife Edilmiş Al-7Si-0.65Mg Alaşımında Silisyumun Isıl İşlem ile Küreleştirilmesi. Politeknik Dergisi, 2, 2(49-56).
 • KOCATEPE K (1999). The Effect of Heat Treatment on Silicon Morphology in Al-7wtSi-0.65wtMg Casting Alloy. Politeknik Dergisi, 2, 2(49-56).
 • KOCATEPE K. (1998). The Quantitative İnvestigation of Modification by Thermal Analysis Technique in Alüminium-Silicon (LM25) alloy by Addition of Sodium. Politeknik Dergisi, 1, 3-4(77-82).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • YÜKSEK KROMLU (%28Cr) BEYAZ DÖKME DEMİRLERDE Ti ve V İLAVELERİ İLE AŞINMA VE TOKLUK ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ (2015) TUBİTAK-TEYDEB
 • Yarı katı döküm tekniği ile ETİAL-177 ve ETİAL 44 alaşımlarının dökümü (2007) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Alüminyum Alaşımlarının Tek Yönlü Isı akışı Altında Kontrollü Olarak Katılaştırılması ve Bu Yöntemle Elde Edilen Numunelerin Özelliklerinin İncelenmesi (2003) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Köpük Model Dökümünde Optimum Parametrelerin Belirlenmesi (2003) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Kısmi Östenitleme Isıl İşleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi (2003) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Kısmi Östenitleme Isıl İşleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi (2003) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Yarı katı döküm tekniği ile ETİAL-177 ve ETİAL 44 alaşımlarının dökümü (2003) Devlet Planlama Teşkilatı
 • Döküm kalıplarda ısı transfer katsayısına bağlı olarak döküm parçaların mikro ve makro yapı değişimlerinin incelenmesi (2002) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Hassas Dökümlerde Kabuk Kalıp Özelliklerinin Geliştirilmesi. (1999) Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Avrupa’daki döküm fabrikalarının ve Laboratuarlarının Modernizasyonu. (1960) Avrupa Birliği Leonardo da Vinci II Projesi