Prof. Dr. İrfan AR

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. Ar, İ., Şahin, A., “Yakıt Hücrelerinde Kullanılmak Üzere Nanokompozit Membran Sentezi”, G.Ü.BAP Projesi, Proje No: 06/2012-42.
 2. Ar, İ., Şahin, A., “PEM Yakıt Pilleri İçin Modifiye Sol-Jel Yöntemi Kullanarak Membran Üretimi”, G.Ü.BAP Projesi, Proje No: 06/2012-45.
 3. Ar, İ., Şahin, A., “Polivinil Alkol (PVA)/Formaldehit/LUDOX Kompozit Membran Sentezi ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP Projesi, Proje No: 06/2010-8.
 4. Ar, İ., Şahin, A., “Polivinil Alkol (PVA)/Formaldehit/Hipofosforöz Asit Katkılı Membran Sentezi ve Karakterizasyonu”, G.Ü.BAP Projesi, Proje No: 06/2010-9.
 5. AR, İ., ERŞAN, K., “Katı Polimer Elektrolit Yakıt Hücrelerinde Kullanılmak Üzere Polimer Membran Geliştirilmesi”, DPT Projesi, Proje No: 2003K120470-32.
 6. AR, İ., ERŞAN, K., BALBAŞI, M., “Yakıt Hücrelerinde Kullanılmak Üzere Kompozit Membran Geliştirilmesi”, G.Ü. BAP Projesi, Proje No: 06/2005-31,
 7. DOĞU, G., YAŞYERLİ, S., AR, İ., “Bakır Esaslı Sorbentlerle H2S Gazının Uzaklaştırılması ve Rejenerasyon Şartlarının Belirlenmesi”, MİSAG 2001, TÜBİTAK, 2002-2004.
 8. AR, İ., YAŞYERLİ, S., “Doğal Zeolitlerde H2S Gazının Tutulması”, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: MİSAG 123, Ankara, Nisan 2001.
 9. AR,İ., YAŞYERLİ, S., “Hidrojen Sülfürün Uzaklaştırılması Amacıyla Mangan Bazlı Adsorbent Geliştirilmesi”, G.Ü.A.F.Projesi, Proje No: 06/2001-29, 2001.
 10. AR.İ., YAŞYERLİ, S., “Klinoptilolit Destek Maddesi Üzerine Metal Oksit Yüklenerek Sorbent Geliştirilmesi”, G.Ü.A.F. Projesi, Proje No: 06/2000-07, Ankara (2000)
 11. AR. İ.,YAŞYERLİ, S., “Metal Oksit Adsorbentlerin Sentezi ve Karekterizasyonu”, G.Ü.A.F. Projesi, Proje No: 06/98-08, Ankara, (1998).
 12. AR, İ., ALICILAR, A., GÜRÜ, M., MURATHAN, A., “Atık Sulardan Kurşun Giderilmesi”, G.Ü. A.F. Projesi, Proje No: 06/96-14, Ankara (1997).
 13. AR, İ., BALCI, S., “Sabit Yatak Reaktöründe Kükürt Dioksit-Kireçtaşı Reaksiyonunun Kinetiğinin İncelenmesi”, G.Ü.A.F. Projesi, Proje No: 06/94-11, Ankara, (1996).
 14. UYSAL, B.Z., AR, İ., ALICILAR, A., MURATHAN, A., DOĞAN; M., “Çanakkale Seramik Fabrikaları Flor ve Klor Emisyonlarının Ölçülmesi”, Çanakkale, (1995).
 15. UYSAL, B.Z., AR, İ., ALICILAR, A, DOĞAN, M., GÜRÜ, M., “Aslan Çimento A.Ş. Klor, Flor Emisyonlarının Ölçülmesi”, Gebze, (1995).
 16. AR, İ., “EV-TEM Temizlik Malzemeleri A.Ş. Sulfanasyon Ünitesi Bacaları SO2, SO3 Emisyonlarının Ölçülmesi”, Ankara, (1994).
 17. NATO-TU Air Pollut, “Investigation of the Causes of Air Pollution in Ankara and Measures for Its Reduction”, Sponsored by NATO Science for Stability Program, Ankara, (1993).
 18. UYSAL,B.Z., DOĞU, G., KOÇ, T., AR, İ., “TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi, Hidrokarbon Emisyonlarının Hesaplanması”, Kırıkkale,(1991).