Prof. Dr. İrfan AR

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Lisans

  • ODTÜ Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans

  • GÜ Kimya Mühendisliği

Doktora

  • GÜ Kimya Mühendisliği

Doğum Yeri

  • Yalova / 15.02.1957

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Gaz-Katı Heterojen Reaksiyonlar Yakıt Pilleri-Membran Sentezi Biyoyakıtlar-Alternatif Enerji Kaynakları Kimyasal Kinetik- Katalizör Sentezi Hidrojen Teknolojisi