Arş. Gör. İrem BİLGİ

Lisans

  • Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / 2007-2011

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniverisitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tasarım Kültürü Anabilim Dalı / 2012-2016

Doktora

  • Gazi Üniverisitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Medya Tasarımı Anasanat Dalı- Sanatta Yeterlik / (2016-    )