Arş. Gör. İrem Burcu ALGAN

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

EFFECTS OF OPERATION PARAMETERS ON FRICTION PERFORMANCE OF FIBER REINFORCED COMPOSITE MATERIALS ,UNDERGRADUATE THESIS, 2012

 

INVESTIGATION OF WEAR AND FRICTION PERFORMANCE OF METAL POWDERS IN ORGANIC BRAKE PADS, MASTER'S THESIS, 2015

İŞLETME PARAMETRELERİNİN ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRTÜNME PERFORMANSINA ETKİSİ, LİSANS TEZİ, 2012

 

ORGANİK FREN BALATALARINDA KULLANILAN METAL TOZLARININ AŞINMA VE SÜRTÜNME PERFORMANSININ İNCELENMESİ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2015

Bor Katkılı Yüksek Entropi Alaşımlarının Ark Ergitme İle Üretimi ve Karakterizasyonu, 2015- devam ediyor