Arş. Gör. İrem Burcu ALGAN

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Lisans

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ,2012

Yüksek Lisans

  • Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği - Seramik Anabilim Dalı (2012 -  )

  • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (2013-2015)

  • Zwickau Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya, Yüksek Lisans-Araştırma, ERASMUS Programı ,2015

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (2015-    )

İş Deneyimi

  • Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi (2013- halen devam ediyor )

Doğum Yeri

  • ANKARA

İlgi Alanları

  • Tahribatlı mekanik testler, ark ergitme, yüksek entropili alaşımlar,  taramalı elektron mikroskobunda analiz, kaynak teknikleri ve metalurjisi, metalografik analiz, optik mikroskobi