Öğr. Gör. İlker ÖZGEDİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Öztürk H.S., Dikmen B., Kurtipek Ö., Kavutcu M., Kaçmaz M., Özgedik ,İ., Canpolat O., Halotan Anestezisinin BöbrekDokusunda Serbest radikal Metabolizması Üzerine Olan Etkisi. Karadeniz Tıp Dergisi., 10: 1-2, 1997.

 Tekedere, H., Özgedik, İ., Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarısına Etkileri, 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 11-12 Mayıs 2006, Ankara.