Doç. Dr. İlyas Okur

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Projelerde Yaptığı Görevler

Uluslararası Klinik Araştırma Projeleri:

 1. ​​Sorumlu Araştırıcı, A Phase 1/2 Open-Label Dose-Escalation Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Efficacy of Intracerebroventricular BMN 250 in Patients With Mucopolysaccharidosis Type IIIB (MPS IIIB, Sanfilippo Syndrome Type B) (Faz 1-2) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02754076)
 2. Sorumlu Araştırıcı, A Prospective, Observational Study of Mucopolysaccharidosis Type IIIB (MPS IIIB) (BMN250-901) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02493998)
 3. Sorumlu Araştırıcı, A Prospective Natural History Study of Mucopolysaccharidosis Type IIIB (MPS IIIB) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03227042)
 4. Sorumlu Araştırıcı, Double-blind, Randomized, Multicenter, Placebo-Controlled Study to Characterize the Efficacy, Safety, and Tolerability of 24 Weeks of Evolocumab for LDL-C Reduction in Pediatric Subjects 10 to 17 Years of Age With HeFH (Faz III) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02392559)
 5. Sorumlu Araştırıcı , Open-label, Single-Arm, Multicenter Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of Evolocumab for LDL-C Reduction, as Add-on to Diet and Lipid-lowering Therapy, in Pediatric Subjects From 10 to 17 Years of Age With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia (HeFH) or Homozygous Familial Hypercholesterolemia (HoFH) (Faz III) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02624869)
 6. Yardımcı Araştırıcı, An Open, Non-controlled, Parallel, Ascending Multiple-dose, Multicenter Study to Assess Safety and Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of SOBI003 in Pediatric MPS IIIA Patients (Faz 1) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03423186)
 7. Yardımcı Araştırıcı , A Phase 2/3, Multicenter, Randomized, Double-blinded, Placebo-controlled, Repeat-dose Study to Evaluate the Efficacy, Safety, Pharmacodynamics, and Pharmacokinetics of Olipudase Alfa in Patients With Acid Sphingomyelinase Deficiency (Faz II-III) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02004691)
 8. Yardımcı Araştırıcı, A Multicenter Study of SBC-102 (Sebelipase Alfa) in Patients With Lysosomal Acid Lipase Deficiency/ ARISE (Acid Lipase Replacement Investigating Safety and Efficacy) (Faz III) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01757184)
 9. Yardımcı Araştırıcı, An Open-Label Extension Study to Evaluate the Long Term Safety and Efficacy of Migalastat Hydrochloride Monotherapy in Subjects With Fabry Disease (Faz III) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02194985)
 10. Yardımcı Araştırıcı, A Phase 2b/3 Prospective, Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled 3-Part Trial of VTS-270 (2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin) in Subjects With Neurologic Manifestations of Niemann-Pick Type C1 (NPC1) Disease (Faz IIb-III) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02534844)
 11. Yardımcı Araştırıcı, A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Pharmacodynamics of AT1001 in Patients With Fabry Disease and AT1001-Responsive GLA Mutations.Uluslararası Klinik Çalışma (Faz III) (ClinicalTrials.gov Identifier:NCT00925301)
 12. Yardımcı Araştırıcı, A Three Year, Prospective, Open-Label, Study To Evaluate Clinical Efficacy, Safety And Tolerability Of Atorvastatin In Children And Adolescents With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. Uluslararası Klinik Çalışma (Faz I-II) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00827606)

Ulusal Klinik Araştırmalar Projeleri:

 1. Sorumlu Araştırıcı, Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeniyle Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Alfa-Galaktosidaz A Eksikliğinin (Fabry Hastalığının) Taranması (Türkiye Çalışması), 2012. (Bakırköy Dr.Sadi Konuk E.A.H. Etik kurul karar no: 2012/25)
 2. Yardımcı Araştırıcı, Kalıtsal metabolik hastalığı olan çocukların ailelerinde hastalık risk algısı ile, endişe ve kaygı durumlarının saptanması, 2013. (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji E.A.H. Etik kurul, karar no: 2013-005)
 3. Yardımcı Araştırıcı, Pediyatrik yaş grubu hastalarda, tekrarlayan veya primer kasık ve / veya göbek fıtığı tanısı almış çocuklarda Mukopolisakkaridoz ( MPS) sıklığının araştırılması, 2013 (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji E.A.H. Etik kurul, karar no: 2013-003 )
 4. Yardımcı Araştırıcı, Mukopolisakkaridoz tanısında serum dipeptidilpeptidaz-IV, adenozin deaminaz aktivitesinin değeri, 2011. (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Etik kurul kararı, Tarih: 01 Mart 2011-No:169)
 5. Yardımcı Araştırıcı, Kronik hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında alpha-galaktosidaz A) eksikliğinin (Fabry hastalığı) taranması (Ankara çalışması),2010. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje No: 01/2010-127
 6. Yardımcı Araştırıcı, Otozomal dominant hiperkolesterolemili hastalarda LDL Reseptör,  Apo B ve PCSK9 gen mutasyonunun araştırılması, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmaları Projesi, 2010. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmaları Projesi, Proje No: 01/2010-123)
 7. Yardımcı Araştırıcı, Merkezi Sinir Sistemi Tutulumu Olan Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Soya İsoflavonlarının Klinik Etkinliğinin Belirlenmesi, 2009. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmaları Projesi, Proje No: 01/2009-24
 8. Yardımcı Araştırıcı, Hiperkolesterolemili çocuklarda solubl CD40 ligand ve oksidatif stresin erken dönemdeki artışı ve protrombotik durum ile ilişkisinin araştırılması, 2008. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmaları Projesi, Proje No: 01/2008-21)
 9. Yardımcı Araştırıcı, İdiopatik Osteoporozu Olan Hastalarda COL1A1, ESR1, VDR, TGFB1, LRP5 ve LRP6 Genlerindeki Mutasyon ve Polimorfizmlerin Araştırılması, Osteoporoz Göstergeleri, Risk Faktörleri ve Tedaviye Yanıt İle İlişkileri, 2008. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmaları Projesi, Proje No: 01/2008-31)
 10. Yardımcı Araştırıcı, Sık Gözlenen glikoz-6-fosfataz ve glukoz-6-fosfat taşıyıcı gen mutasyonlarının Türk Glikojen Depo tip 1a ve 1b Hastalarında Mikroelektronik Array Teknolojisi İle Araştırılması, 2007.  (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmaları Projesi, Proje No: 01/2007-33)
 11. Yardımcı Araştırıcı, Sık Gözlenen Glikoserobrosidaz Gen Mutasyonlarının Türk Gaucher Hastalarında Mikroelektronik Array Teknolojisi ile Arastırılması, 2007. (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bilimsel Araştırmaları Projesi, Proje No: 01/2007-90)