Doç. Dr. İlyas Okur

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

• Gündüz M, Okur İ, Koç N, Özaydın E. Fruktoz metabolizması bozuklukları ile izlenen hastaların klinik ve genetik sonuçları. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi. 01-04 Mayıs 2013, Eskişehir.(P036) (Poster ikincilik ödülü).
• Okur İ, Hasanoğlu A, Ezgü FS, Biberoğlu G. Ankara il merkezinde dializ hastalarında tarama yöntemi ile Fabry hastalığının belirlenmesi ve aile taramasının önemi. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya.(S-03) (Sözel Bildiri ikincilik ödülü).
• Kurt İ, Hasanoğlu A, Aydın Hİ, Okur İ, Sertoğlu E, Tapan S, Ezgu FS. The value of serum dipeptidyl peptidase-IV in diagnosis of mucopolysaccharidosis. III.Uluslararası katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 26-29 Nisan 2012, Girne, K.K.T.C. (P-2) (Poster bildiri ödülü).
• Hasanoğlu A, Biberoğlu G, Ören AC, Okur İ, Eminoğlu FT. Hiperkolesterolemik Çocuklarda Asimetrik Dimetilarjinin, Homosistein ve Nitrik Oksit Düzeyleri. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası, 07-11 Kasım 2007, Girne, K.K.T.C. (P-172) (En iyi 3. Poster Ödülü).