Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

Teknoloji Fakültesi > Enerji Sistemleri Müh.

1. İLHAN ASİLTÜRK, "Katı yakıt ocaklarında (soba) ısıl verim ve emisyon davranışının deneysel olarak incelenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (1999).

2. İLKER YILMAZ, "Sıvı yakıtlı yakma sistemlerinde (kazanlarda) yanma ve emisyon davranışının deneysel olarak incelenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2001).

3. ATİLA YILDIRIM, "Ocak sıcaklığının NOx emisyonu üzerine etkisinin incelenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2002).

4. NESRİN KAYATAŞ, "İç içe borulu ısı değiştiricisinde ısı transferinin iyileştirilmesinin nümerik olarak incelenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2003).

5. FİLİZ HIRKALIOĞLU, "Gaz türbini yanma odasında hidrojen ve hidrokarbon yanmasının modellenmesi ve NOx oluşumunun incelenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2005).

6. İLKER YILMAZ, "Model bir yakıcıda hidrojen-metan karışımının yanmasının sayısal ve deneysel incelenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Doktora Tezi (2006).

7. MEHMET KAPLAN, "Hidrojen-metan kompozit yakıtlarda emisyon davranışının incelenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2008).

8. MAHMUT TÜRKMEN, "Motor performans ve emisyon parametrelerinin yapay sinir ağları kullanılarak belirlenmesi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Sivil Havacılık Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2011).

9. MURAT ŞAHİN, "Kızılötesi ışınımlı ısıtıcı kullanan bir kurutucuda ısı ve akış analizi", Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2012).

10. SERKAN ÖZEK, "Termik santrallarda bakım yönetim sisteminin enerji verimliliğine etkileri", Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2012).

11. SERHAT KARYEYEN, "Model bir gaz türbini yanma odasında kömür gazları yanma davranışının sayısal analizi", Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2013).

12. ZEHRA GÖKALP ÖZTÜRK, "Küresel bir yakıcıda hidrojen yanmasının hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak modellenmesi", Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2013).

13. İSMAİL ÖZDEMİR, "Hidrojenin ön karışımlı ve difüzyon yanmasının sayısal analizi", Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi (2014).

14. MURAT ŞAHİN, "Konvansiyonel yakıcılarda biyogaz yanma karakteristiklerinin analizi", Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı / Doktora Tezi (2016).

15. SERHAT KARYEYEN, "Geliştirilen bir yakıcıda kömür gazlarının yanma karakteristiklerinin deneysel ve sayısal olarak araştırılması", Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı / Doktora Tezi (2016).