Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

Teknoloji Fakültesi > Enerji Sistemleri Müh.

Model Bir Yakıcıda Hidrojen-Metan Karışımının Deneysel Araştırılması

Tübitak Bilimsel Araştırma Projesi (1001), 105M037 (2005- 2007) -Proje Yürütücüsü

 

Sentetik Gaz Yakıtların Yanma Kararsızlığı Ve Alev Geri Tepmesinin İncelenmesi

Tübitak Bilimsel Araştırma Projesi (1001), 215M821 (2016- ....) - Araştırmacı/Uzman

Model Bir Yanma Sisteminde Kömür Gazlarının Yanma Performanslarının ve Emisyon Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Tübitak Bilimsel Araştırma Projesi (1005), 114M668 (2014- 2016) -Proje Yürütücüsü

FBA-20

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-20 (2003-2005) -Proje Yürütücüsü

FBT-05

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Bilimsel Araştırma Projesi, FBT-05 (2005-2006) -Proje Yürütücüsü

İnfrared Isıtıcılı Bir Kurutucuda Isı ve Akış Analizi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Bilimsel Araştırma Projesi, 07/2011-41 (2011-2013) -Proje Yürütücüsü

Bir Yakma Sisteminde Biyogaz Yanma Karakteristiklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Bilimsel Araştırma Projesi, 07/2016-01 (2016-2017) -Proje Yürütücüsü