Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

Teknoloji Fakültesi > Enerji Sistemleri Müh.

Lisans

  • Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Kayseri

Yüksek Lisans

  • Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği A.B.D Kayseri

Doktora

  • University of Wales, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering and Energy Studies, UWCC, Cardiff UK.

İş Deneyimi

  • BAŞKAN: TMMOB Kayseri MMO, (1997-2007)

  • REKTÖR YRD. : BOZOK ÜNİVERSİTESİ, (2006-2007)

  • DEKAN: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ (2011-2014)

Doğum Yeri

  • SORGUN 1967

Yabancı Diller

  • -İNGİLİZCE (İyİ Derece) -FRANSIZCA (Başlangıç)

İlgi Alanları

  • Enerji Sistemleri, Yakıtlar ve Yanma, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve CFD Analizi, Hidrojen Enerjisi, Sentetik Yakıtlar, Kömür Gazları, Biyogaz, Çevre ve Hava Kirliliği, Alternatif Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği, Yönetimi ve Politikaları