Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

Teknoloji Fakültesi > Enerji Sistemleri Müh.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Mustafa Ilbaş, Güliz Özge İlhan, Berre Kümük, Büşra Özdemir, 2019. Numerical Investigation of a Model PEM Fuel Cell Under Isothermal and Non-Isothermal Conditions, 4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2019) Edirne/TURKEY
 • Mustafa Ilbaş, Berre Kümük, Molla Asmare Alemu, Büşra Özdemir, 2019. Numerical Modeling of a Model Tubular Solid Oxide Fuel Cell Running on Amonia in Comparison with Hydrogen, 4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2019) Edirne/TURKEY
 • Mustafa İlbaş, Sadri Canozan Yıldırım, Büşra Özdemir, Berre Kümük, 2019. DESIGNING AND NUMERICAL ANALYSIS OF A HIGH PRESSURE HYDROGEN STORAGE TANK, The 4th International Conference on Viable Energy Trends ( InVEnT-2019 ) İstanbul / TURKEY
 • Mustafa İLBAŞ, Abdulkadir BEKTAŞ and Serhat KARYEYEN, 2019. Oxy-Fuel Combustion of Hydrogen Containing Low-Calorific Value Syngases: An Experimental and Numerical Study, 7th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire Antalya/Turkey
 • Mustafa İLBAŞ, Murat ŞAHİN and Serhat KARYEYEN, 2019. THE EFFECT OF SWIRL NUMBER ON COMBUSTION CHARACTERISTICS OF BIOGAS FUEL IN A COMBUSTOR, 7th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire Antalya/Turkey
 • Mustafa İLBAŞ and Serhat KARYEYEN, 2018. Oxy-Fuel Combustion of Coke Oven Gas under Distributed Combustion Conditions, 14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018) Karabük / TURKEY
 • Mustafa İLBAŞ and Berre KÜMÜK, 2018. Numerical Analysis of a Model Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) by using Low Calorific Value Coal Gases, 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018) İzmir / Türkiye
 • Serhat KARYEYEN and Mustafa İLBAŞ , 2018. Numerical Investigations of Hydrogen-Rich Syngases Under Distributed Combustion Conditions, 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018) İzmir / Türkiye
 • Murat ŞAHİN and Mustafa İLBAŞ, 2018. Effects of H2O Content on a Non-Premixed Biogas Flame Characteristics and Emissions, 7th Global Conference on Global Warming (GCGW-2018) İzmir / Türkiye
 • Serhat KARYEYEN and Mustafa İLBAŞ , 2017. Experimental Analysis of Turbulent Premixed Coal Gas Combustion, 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire Cappadocia / TURKEY
 • Mustafa İLBAŞ, Abdülkadir BEKTAŞ, Serhat KARYEYEN , 2017. Oxy-Fuel Combustion of Low Calorific Value Coal Gases: Burner Modifications and Flame Characteristics, 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire Cappadocia / TURKEY
 • Murat ŞAHİN, Mustafa İLBAŞ, 2017. The Effect of Pressure on the Biogas Flame Characteristics: A Numerical Study, 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire Cappadocia / TURKEY
 • Mustafa İLBAŞ, Ahmet KAHRAMAN, Serhat KARYEYEN, 2017. Experimental and Numerical Analysıs of Cold Flow in a Combustor, 2nd International Conference on Viable Energy Trends Helsinki / FINLAND
 • Mustafa İLBAŞ and Serhat KARYEYEN, 2016. Premixed Turbulent Combustion of Hydrogen-Containing Fuels: An Experimental Study, Belgian Section of the Combustion Institute /19-20 May/ Louvain-la-Neuve in BELGIUM
 • Mustafa İLBAŞ and Serhat KARYEYEN, 2016. Turbulent Diffusion Flames of a Low-Calorific Value Syngas Under Varying Turbulator Angles, 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection Kayseri / TURKEY
 • Mustafa İLBAŞ and Murat ŞAHİN, 2016. The effect of turbulator angle on biogas turbulent diffusion flames, 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection Kayseri / TURKEY
 • Mustafa İLBAŞ and Serhat KARYEYEN, 2016. Experimental Investigation of Temperature Measurements of Premixed and Diffusion Methane Flames, 8TH EGE ENERGY SYMPOSIUM AND EXHIBITION /11-13 May/Afyon / TÜRKİYE
 • Mustafa İLBAŞ ve Serhat KARYEYEN, 2016. Determination of Emission Characteristics of Premixed and Diffusion Methane Flames: An Experimental Study, 8TH EGE ENERGY SYMPOSIUM AND EXHIBITION /11-13 May/Afyon / TÜRKİYE
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN and İlker YILMAZ, 2015. Effect of Swirl Number on Temperature Levels of Hydrogen-Containing Fuels in a Combustor, 17th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES_2015) İstanbul / TÜRKİYE
 • Mustafa İLBAŞ ve Serhat KARYEYEN, 2015. Model bir yanma odasında N2 ve CO2 seyrelticilerinin kok fırını gazı yanma performansına olan etkisinin nümerik olarak incelenmesi, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi / BALIKESİR
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN, 2014. Numerical Investigation of Effects of Hydrogen Addition on Combustion Characteristics of Low Calorific Value-Coal Gases, 13th International Conference on Clean Energy / İSTANBUL
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN, 2014. Combustion behaviours of hydrogen-enriched low calorific value coal gases: A numerical study, 4. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources ANTALYA
 • Burcu ERTİT TAŞTAN, Ergin DUYGU, Mustafa İLBAŞ, Gönül DÖNMEZ, 2014. CO2 emissions control process - The effect of coal emissions on Chlorella sp, ICBMB 2014 International Conference on Biochemistry and Molecular Biology Vienna, Austria
 • Mustafa AKTAŞ, Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN, Murat ŞAHİN, 2014. Energy Analysis of an Infrared Dryer for Different Drying Conditions, 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition / UŞAK
 • Mustafa İLBAŞ, İsmail ÖZDEMİR, Serhat KARYEYEN, 2014. Numerical Investigation of Premixed Hydrogen Flames in Confined/Unconfined Combustors, 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition / UŞAK
 • Mustafa İLBAŞ, Zehra GÖKALP ÖZTÜRK, Serhat KARYEYEN, 2013. THREE DIMENSIONAL NUMERICAL MODELLING OF HYDROGEN COMBUSTION IN A SPHERICAL MODEL COMBUSTOR, The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium RİZE/TÜRKİYE
 • Mustafa İlbaş, Serhat Karyeyen, 2013. Energy and Exergy Analysis of an Existing Gas Turbine, II. European Workshop on Renewable Energy Systems ANTALYA/TÜRKİYE
 • Mustafa İLBAŞ, Serkan ÖZEK, Serhat KARYEYEN, 2012. Effects of the Maintenance Management System on Energy Efficiency of Thermal Power Plants, NuRER 2012 – III. International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources İstanbul
 • İ.Yılmaz, M. İlbaş, 2007. Rüzgar Enerjisinden Yenilenebilir Hidrojen Üretimi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Kayseri
 • İ.Yılmaz, M. İlbaş, 2006. Hidrojen-Metan Karışımlarının Yanması, I. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara
 • Yılmaz, İ., İlbaş, M., 2006. Sivil Havacılıkta Yeni ve Temiz Bir Yakıt: Hidrojen, HaSeM'06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu Nevşehir
 • İlbaş, M., Yılmaz, İ., Özkan, F., 2006. Gaz Türbini Yanma Odasında Hidrojen ve Hidrokarbon Yanmasının Modellenmesi ve NOx Oluşumunun İncelenmesi, HaSeM'06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu Nevşehir
 • İlbaş, M., Crayford, A.P., Yılmaz, İ., Bowen, P.J., Syred, N, 2006. Hidrojen ve Hidrojen-Metan Kompozit Yakıtlarda Yanma ve Alev Hızları, 2. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi İstanbul
 • İ.Yılmaz, M. İlbaş, 2005. Geliştirilen Model Yakıcıda Hidrojen Yanması Üzerine Araştırmalar, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu Kayseri-Türkiye.
 • Mustafa İlbaş, Nafiz Kahraman, 2005. Doğalgaz ve Doğalgazlı Isıtma Cihazları, I. Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu Konya
 • İ.Yılmaz, M. İlbaş, 2004. Hidrojen-Hidrokarbon Karışımlarının Yanma Davranışının Nümerik İncelenmesi, 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu Ankara
 • S. O. Akansu, N. Kahraman, İ. Yılmaz, M. İlbas, 2003. İçerisinde Soba Bulunan Bir Kalorimetrik Oda İçerisinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal Olarak İncelenmesi, I. Ege Enerji Sempozyumu Denizli, Türkiye
 • M.İlbas, İ.Yılmaz, N. Kayatas, 2003. Türbülanslı Hidrojen Yanmasının Nümerik İncelenmesi, YEKS’2003, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Kayseri, Türkiye
 • İ.Yılmaz, M. İlbas, Ş. Su, 2003. Türkiye Rüzgar Potansiyelinin Değerlendirilmesi, YEKS’2003, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Kayseri-Türkiye
 • M. İlbaş, İ. Yılmaz, 2002. Modellling of A Methane Fired Gas Turbine Combustor, 4 th Aviation Symposium Kayseri, Turkey.
 • İ.Yılmaz, M. İlbaş, 2002. Ön Karışımlı Yanmanın CFD Modellemesi, Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Balıkesir, Türkiye.
 • N. Altıntop, Y. Tekin, M. İlbaş, 2001. Güneş Enerjisi Tesisatı Kollektör ve Boru Bağlantılarında Yapılan Hataların Isıl Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • Y. Kaplan, M. D.Mat, M. İlbaş, 2001. Metal Hidrit Yataklarda Isı ve Kütle Transferinin Nümerik Olarak İncelenmesi , Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • Y. Kaplan, M.D. Mat, M. İlbaş, G. Aydemir ve K. Altınışık, 2000. Egzoz Gazları Yardımıyla Çalışan Soğurmalı Soğutma Sistemini Termodinamik Analizi, 6 Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • N. Kahraman, S.O. Akansu ve M. İlbaş, 1999. Güneş Enerjisi ile Suyun Damıtılması, Güneş Günü Sempozyumu’99 Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • M. İlbaş, 1998. Carbon Black Production: An Alternative to Flaring of Associated Gas in Oil Wells’, Proceedings of the Second Trabzon International Energy and Environment Symposium , Turkey
 • M. İlbaş, T. O ’Doherty, P. Bowen and N. Syred , 1996. The use of CFD Modelling to predict NOx reduction from cyclone combustors, 3rd International symposium on energy- Environment Towards the Year 2000 Capri, Italy
 • M. İlbaş, N. Syred, P. Bowen and T. O ’Doherty, 1996. A study to characterise an industrial oil burner-furnace, The twenty-sixth International symposium on combustion Italy
 • Ilbas, M., Syred, N., Bowen, P, Experimental and numerical studies of a large oil fired furnace, 44th AIAA Aerospace sciences Meeting Reno, Nevada USA
 • İ. Yılmaz, M. İlbaş, Experimental and Numerical Investigations of Methane Addition on Hydrogen Combustion in a Developed Combustor,, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition (IHEC-2005) İstanbul
 • M. İlbaş, T. O ";Doherty, P. Bowen and N. Syred, CFD Modelling of a low NOX combustor fired by natural gas and gas-oil, 2nd International conference on combustion- emissions control, The Institute of Energy Londra-İngiltere
 • M. İlbaş, N. Syred, Computer modelling of combustion and Nitrogen oxides in asmall scale two-inlet cyclone combustor, First Europaen conference on small burner technology and heating equipment İsviçre
 • M. İlbaş, N. Syred, P. Bowen and T. O";Doherty, Experimental and numerical characterisation of an industrial oil-burner furnace system, 4th European conference on Industrial Furnace and Boilers, (INFUB";97) Lisbon, Portugal
 • M. İlbaş and N.Syred, Influence of temperature, Air: Fuel Ratio, Geometry and Fuel Type on the NOx Emissions of small Burners, The Second Trabzon International Energy and Environment Symposium Trabzon-Turkey
 • İ. Yılmaz, M. İlbaş, Experimental and Numerical Investigations of Methane Addition on Hydrogen Combustion in a Developed Combustor, International of Hydrogen Energy Congress and Exhibition (IHEC-2005) İstanbul-Turkey
 • N. Kahraman, S.O. Akansu ve M. İlbaş, Güneş Enerjisi ile Suyun Damıtılması, Güneş Günü Sempozyumu";99 Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • Y. Kaplan, M.D. Mat, M. İlbaş, G. Aydemir ve K. Altınışık, Egzoz Gazları Yardımıyla Çalışan Soğurmalı Soğutma Sistemini Termodinamik Analizi";, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • M. İlbaş, T.O ";Doherty, P. Bowen and N. Syred, Evaluation of the effectiveness of a Nox post-processor in predicting the performance of natural gas fired cyclone and swirl combustors";, 3rd International conference on combustion technologies for a clean environment Portekiz
 • M. İlbaş, T.O ";Doherty, P. Bowen and N. Syred, Prediction of NOx and Combustion performance of cooled cyclone combustors, 3rd European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, (INFUB";95) Lisbon, Portugal
 • M. İlbaş, Carbon Black Production: An Alternative to Flaring of Associated Gas in Oil Wells";, The Second Trabzon International Energy and Environment Symposium Trabzon-Turkey
 • Mustafa Ilbas, Ilker Yılmaz, Experimental Characterization of Hydrogen-Methane Blending Fuel Combustion in a Model Combustor, 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium American University of Sharjah, Sharjah, UAB
 • N. Altuntop, Y. Tekin, M. İlbaş, The Solar Floor Heating Application And The Investigation of Its Thermal Performance, The Fourth ISES-Europe Solar Congress (EuroSun2002) Bologna, Italy
 • Yılmaz, İ., İlbaş, M, Hidrojen-Metan Karışımlı Kompozit Yakıt Yanmasının Araştırılması, Uluslar arası 9. Yanma Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi-Kırıkkale-Turkey

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu(YEKS), 2005, Kayseri Kayseri(2005)
 • Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi (YEKS), 2003 Kayseri Kayseri(2003)
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 12-13 Ekim 2001, Kayseri(2001)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • ''SENTEZ GAZLARININ OKSİ-YAKIT YANMASI: DENEYSEL KARAKTERİZASYON VE SAYISAL MODELLEME'' (2018)
 • Hidrojenin Önkarışımlı ve Difüzyon Yanmasının Sayısal İncelenmesi (2013)
 • Küresel bir yakıcıda hidrojen yanmasının hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak modellenmesi (2013)
 • Model bir gaz türbini yanma odasında kömür gazları yanma davranışının sayısal analizi (2013)
 • KIZIL ÖTESİ IŞINIM (INFRARED) ISITICILI BİR KURUTUCUDA ISI VE AKIŞ ANALİZİ (2012)
 • TERMİK SANTRALLARDA BAKIM YÖNETİM SİSTEMİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ (2012)
 • Sıvı Yakıtlı Yakma Sistemlerinde (Kazanlarda) Yanma ve Emisyon Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi
 • İç içe Borulu Bir Isı Değiştiricisinde Isı Transferinin İyileştirilmesinin Nümerik Olarak İncelenmesi
 • Hidrojen-Metan Emisyon Davranışının Deneysel Araştırılması
 • Model Bir yakıcıda Hidrojen Yanması ve NOx Emisyonun Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi
 • Ocak Sıcaklığının NOx Emisyonu Üzerine Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi
 • Açık ve Kapalı hidrojen yanmasının Sayısal incelenmesi
 • Katı yakıtlı ocaklarda ısıl performans ve emisyon davranışının incelenmesi
 • Gaz Türbini Yanma Odasında Hidrojen-Hidrokarbon Yanmasının Modellenmesi ve NOx Oluşumunun İncelenmesi

Dersler

 • Termodinamik-I (2012-2013/GÜZ)
 • Termodinamik-II (2012-2013/BAHAR)
 • Yakıtlar ve Yanma (2012-2013/BAHAR)
 • Kütle ve Isı Transferi (2012-2013/BAHAR)
 • İleri Hidrojen Teknolojileri (2012-2013/GÜZ)
 • İleri Yanma ve Modelleme (2012-2013/BAHAR)
 • Termodinamik-I (2013-2014/GÜZ)
 • Isı ve Kütle Transferi (2013-2014/GÜZ)
 • Enerji Mühendisliğine Giriş (2013-2014/GÜZ)
 • Kütle ve Isı Transferi (2013-2014/GÜZ)
 • İleri Hidrojen Teknolojileri (2013-2014/GÜZ)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Mustafa İLBAŞ, Zehra GÖKALP ÖZTÜRK, Serhat KARYEYEN. (2014). Progress in Exergy, Energy, and Environment, Part 6: Fuels and Combustion. Three Dimensional Numerical Modelling of Hydrogen, Methane, Propane and Butane Combustions in a Spherical Model Combustor / SPRINGER.

Atıf

 • (2012).

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Mustafa Ilbas and Berre Kumuk (2019). Numerical modelling of a cathode-supported solidoxide fuel cell (SOFC) in comparison with an electrolyte-supported model. Journal of the Energy Institute, 92(3)(682-692.).
 • Mustafa Ilbas, Abdulkadir Bektas, Serhat Karyeyen (2019). A new burner for oxy-fuel combustion of Hydrogen containing low-calorific value syngases: An experimental and numerical study. Fuel, In Press
 • Mustafa İlbaş, Berre Kümük (2019). ''Modeling and Analysis of a Model Sold Oxide Fuel Cell Running on Low Calorific Value Coal Gases''. International Journal of Hydrogen Energy, In Press
 • Murat Şahin, Mustafa İlbaş (2019). ''Analysis of the effect of H2O content on combustion behaviours of a biogas fuel''. International Journal of Hydrogen Energy, In Press
 • Serhat Karyeyen, Mustafa Ilbas (2019). ''Application of distributed combustion technique to hydrogen-rich coal gases: A numerical investigation''. International Journal of Hydrogen Energy, In Press
 • Serhat KARYEYEN, Mustafa ILBAS (2018). Experimental and Numerical Analysis of Turbulent Premixed Combustion of Low Calorific Value Coal Gases in a Generated Premixed Burner. Fuel, 220(586-598).
 • Mustafa Ilbas, Abdulkadir Bektas, Serhat Karyeyen (2018). Effect of oxy-fuel combustion on flame characteristics of low calorific value coal gases in a small burner and combustor. Fuel, 226(350-364).
 • Ilker Yılmaz, Harun Yılmaz, Omer Cam, Mustafa Ilbas (2018). Combustion characteristics of premixed hydrogen/air flames in a geometrically modified micro combustor. FUEL, 217(536-543).
 • Mustafa İLBAŞ, Murat ŞAHİN, Serhat KARYEYEN (2018). 3D Numerical Modelling of Turbulent Biogas Combustion in a Newly Generated 10 KW Burner. Journal of the Energy Institute, 90 (1)(87-99).
 • Serhat KARYEYEN, Mustafa İLBAŞ (2017). Turbulent Diffusion Flames Of Coal Derived-Hydrogen Supplied Low Calorific Value Syngas Mixtures In A New Type Of Burner: An Experimental Study. International Journal of Hydrogen Energy, 42(2411-2423).
 • Mustafa İLBAŞ, Murat ŞAHİN (2017). Effects of turbulator angle and hydrogen addition on a biogas turbulent diffusion flame. International Journal of Hydrogen Energy, 42(25735-25743).
 • Mustafa İLBAŞ and Serhat KARYEYEN (2017). Turbulent diffusion flames of a low-calorific value syngas under varying turbulator angles. ENERGY, 138(383-393).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN (2017). AN EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY ON TURBULENT COMBUSTION OF HYDROGEN-RICH COAL GASES IN A GENERATED NON-PREMIXED BURNER. FUEL, 2017(274–290).
 • Mustafa İLBAŞ, Murat ŞAHİN, Serhat KARYEYEN (2016). Combustion Behaviours of Different Biogases in an Existing Conventional Natural Gas Burner: An Experimental Study. Internatıonal Journal of Renewable Energy Research, 6(3)(1178-1188).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN, İlker YILMAZ (2016). Effect of swirl number on combustion characteristics of hydrogen-containing fuels in a combustor. International Journal of Hydrogen Energy, 41 (17)(7185-7191).
 • Burcu Ertit Taştan, Ergin Duygu, Mustafa Ilbas¸ Gönül Dönmez (2016). Enhancement of microalgal biomass production and dissolved inorganic C fixation from actual coal flue gas by exogenous salicylic acid and 1-triacontanol growth promoters. Energy, 103(598-604).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN (2016). Numerical modelling of effects of hydrogen supply on combustion behaviours of low calorific value coal gases. International Journal of Global Warming, 10 (1/2/3)(16-31).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN (2015). A Numerical Study on Combustion Behaviours of Hydrogen-Enriched Low Calorific Value Coal Gases. International Journal of Hydrogen Energy, 40 (44)(15218-15226).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN, İsmail ÖZDEMİR (2015). Investigation of Premixed Hydrogen Flames in Confined/Unconfined Combustors: A Numerical Study. International Journal of Hydrogen Energy, 40 (34)(11189-11194).
 • Mustafa AKTAŞ, Mustafa İLBAŞ, Arif YALÇIN, Murat ŞAHİN (2014). Kızılötesi Işınımlı Bir Kurutucuda Kuruma Davranışlarının Deneysel İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28 (4)(767-775).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN (2014). Modelling of combustion performances and emission characteristics of coal gases in a model gas turbine combustor. International Journal of Energy Research, 38 (9)(1171-1180).
 • Burcu Ertit Taştan, Ergin Duygu, Mustafa İlbaş, Gönül Dönmez (2013). Utilization of LPG and gasoline engine exhaust emissions by microalgae. Journal of Hazardous Materials, 246-247(173-180).
 • İlker Yılmaz, Murat Taştan, Mustafa İlbaş, Cevahir Tarhan (2013). Effect of turbulence and radiation models on combustion characteristics in propane–hydrogen diffusion flames. Energy Conversion and Management, 72 (179-186).
 • İlker Yılmaz, Mustafa Ilbas, Murat Taştan, Cevahir Tarhan (2012). Investigation of hydrogen usage in aviation industry. Energy Conversion and Management , 63(63-69).
 • Mustafa İLBAŞ and Mahmut TÜRKMEN (2012). ESTIMATION OF EXHAUST GAS TEMPERATURE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN TURBOFAN ENGINES. Journal of Thermal Science and Technology, 32, 2(11-18).
 • İlker YILMAZ and Mustafa İLBAŞ (2012). INVESTIGATION OF POLLUTANT EMISSIONS IN AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINES. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27, 2(343-351).
 • Mustafa İlbaş and İlker Yılmaz (2012). Experimental analysis of the effects of hydrogen addition on methane combustion. International Journal of Energy Research, 36(643-647).
 • Mustafa İlbaş and Mustafa Özkan (2012). Numerical analysis of confined and unconfined hydrogen turbulent flames. International Journal of Energy Research, 36(1326-1330).
 • İlker Yilmaz, Albert Ratner, Mustafa Ilbas, Yun Huang (2010). Experimental investigation of thermoacoustic coupling using blended hydrogen-methane fuels in a low swirl burner,. International Journal of Hydrogen Energy, 35(329-336).
 • İlker Yılmaz, Mustafa İlbaş (2010). ";Evaluation of combustion model constant of hydrogen-methane blending fuel "; Hidrojen-Metan Karışım Yakıtının Yanmasında Model Sabitinin Değerlendirilmesi";. Journal of Thermal Science and Technology, 30-1(45-57).
 • Ilker Yilmaz, Mustafa Ilbas (2008). An experimental study on hydrogen-methane mixtured fuels. International Communications of Heat and Mass Transfer, 35-2(178-187).
 • Y. Kaplan, M. Ilbas, M.D. Mat, M. Demiralp and T.N. Veziroglu (2006). Investigation of thermal aspects of hydrogen storage in a LaNi5-H2 reactor. International Journal of Energy Research, 30(447-458).
 • M. İlbaş, A.P. Crayford, İ., Yılmaz, P.J., Bowen, N., Syred (2006). Laminar burning velocities of hydrogen-air and hydrogen-methane-air mixtures:An experimental study. International Journal of Hydrogen Energy, 31(1768-1779).
 • Mustafa Ilbas (2005). The effect of thermal radiation and radiation models on hydrogen-hydrocarbon combustion modelling. International Journal of Hydrogen Energy, 30(1126).
 • Mustafa Ilbas, Ilker Yılmaz, Yuksel Kaplan (2005). Investigations of hydrogen and hydrogen-hydrocarbon composite fuel combustion and NOx emission characteristics in a model combustor. International Journal of Hydrogen Energy, 30(1139).
 • Mustafa Ilbas, Ilker Yılmaz, T. Nejat Veziroglu and Yuksel Kaplan (2005). Hydrogen as burner fuel: modelling of hydrogen-hydrocarbon composite fuel combustion and NOx formation in a small burner,. International Journal of Energy Research, 29(973-990).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Mustafa İlbaş, Mustafa Demirci, Erol Kurt (2019). Modeling and experimental validation of flow phenomena for optimum rotor blades of a new type permanent magnet generator. SN Applied Sciences, In Press
 • Karyeyen Serhat and Ilbas Mustafa (2018). Numerical Investigation of Microjet Assisted Diluents Usage on Effect of NOX Emissons in Turbulent Methane Flame. JOURNAL OF POLYTECHNIC, 21(3)
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN (2017). Experimental analysis of premixed and non-premixed methane flames by using a new combustion system. Research on Engineering Structures & Materials, doi: http://dx.doi.org/10.17515/resm2016.61en714
 • Unai Fernandez-Gamiz, Mustafa Demirci, Mustafa İlbaş, Ekaitz Zulueta, Jose Antonio Ramos, Jose Manuel Lopez-Guede, Erol Kurt (2017). Computational characterization of an axial rotor fan. JOURNAL OF ENERGY SYSTEMS, 1 (4)(129-137).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mustafa İLBAŞ, Esat YANIK, Serhat KARYEYEN (2018). Kok Fırını Gazı ve Jeneratör Gazının Oksijence Zenginleştirilmiş Yanması: Sayısal Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 21(1)(93-100).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN, Kazım ÇİLİNGİR (2016). Ön Karışımsız ve Ön Karışımlı Metan Alevlerinin Baca Gazı Yanma Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 19(3)(357-365).
 • Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN (2012). Kok Fırını Gazının Model Bir Gaz Türbini Yanma Odasındaki Yanma Performansının Sayısal Olarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 15 (4)(171-176).
 • İlbaş, M., Yılmaz, İ., Özkan, F. (2006). Gaz Türbini Yanma Odasında Hidrojen ve Hidrokarbon Yanmasının Modellenmesi ve NOx Oluşumunun İncelenmesi. Mühendis ve Makine Dergisi, 559(35-44).
 • Nesrin KAYATAŞ, Mustafa İlbaş (2005). İç içe borulu model bir ısı değiştiricisinde ısı transferinin iyileştirilmesinin sayısal olarak incelenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-2(128-139).
 • Mustafa İlbaş, İlker YILMAZ, Atilla YILDIRIM (2003). Ocak Sıcaklığının Nox Emisyonu Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi. Mühendis ve Makina Dergisi, 524(32-42).
 • M. İlbaş, İ. Yılmaz (2002). Farklı Isıl Güçlerdeki Kazanlarda Yanma ve Emisyon Davranışının Araştırılması. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-2(18-27).
 • M. İlbaş, İ. Asiltürk ve N. Kahraman (2001). Kömür Sobalarında Isıl Verim ve Emisyon Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-2(1012-2354.).
 • Mustafa İlbaş (2000). Geçiş Borularında Akışın Nümerik Olarak İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 1(17-22).
 • M.İlbaş ve M. Alkan (2000). Eğitimde İnteraktif Multimedya Kullanımı İçin Bilgisayar Ağları ve Yeni Teknolojiler. Politeknik Dergisi, 4(10-20).
 • M. İlbaş, Ş.Su (2000). Mühendislik Eğitimi ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Politeknik Dergisi, 3(17).
 • M. İlbaş (2000). Doğalgaz Tesisatı Uygulamalarında Emniyet. TMMOB, MMO Bülteni, 18
 • M. İlbaş ve Y. Kaplan (1999). Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Absorberin Simülasyonu";. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1-2).
 • M. İlbaş (1999). Teknik Eğitimde İnteraktif Multimedya Kullanımı. TMMOB, MMO Bülteni, 17(41-43).
 • M. İlbaş ve Y. Kaplan (1998). Biyokütle ve Kömürün Birlikte Yanması";. Mühendislik Bilimleri Dergisi, N.Ü, 1(20-25).
 • M. İlbaş ve Y. Kaplan (1997). Elbak Bakır Tasviye Fırınında Baca Gazı Emisyon Kontrolü ve En iyi uygulanabilir sistemin (EUS) belirlenmesi. N.Ü Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(88-94).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • TÜBİTAK-Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri(2004)-(2018) Her yıl (2018)
 • TÜBİTAK- PROJE PERFORMANS ÖDÜLÜ(PPÖ) (2018)
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2011- 2018 (Her Yıl) (2018)
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2005-2009 (2009)

Proje

 • TÜBİTAK-1005 Model bir yanma sisteminde kömür gazlarının yanma performanslarının ve emisyon parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi (Proje Yürütücüsü) (2016)
 • İnfrared Isıtıcılı Bir Kurutucuda Isı ve Akış Analizi (Proje Yürütücüsü) (2012) Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)
 • TÜBİTAK-1001 Model Bir Yakıcıda Hidrojen-Metan Karışımının Deneysel Araştırılması (Proje Yürütücüsü) (2007)