Arş. Gör. Dr. İlknur KAYACAN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Cinzia Cento, Beata Szczesna, Paola Gislon, and Pier Paolo Prosini, Hydrogen Generation from NaBH4 Using Nickel (II) Acetate Tetrahydrate Catalyst, 2nd International Hydrogen Congress 13-15 July 2007, Istanbul, Turkey.
 • Baş, S., Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z., Thermal Degradation of Polystyrene, ISWA 2002-Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries-World Environment Congress and Exhibition istanbul
 • Özkan, F., Altaş, Ş., Doğan, Ö.M.,Uysal, B.Z., Propilen Atıkların Pirolizi, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Kongresi Ankara, Eylül 2002.
 • Altaş, Ş., Doğan, Ö.M.,, Yüksek Yoğunluklu Polietilen Ve Polipropilen Atıkların Akışkan Yatakta Pirolizi, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ege Üniversitesi, İzmir
 • Doğan, Ö.M. , Uysal, B.Z., Polietilen Atıkların Piroliz, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Kongresi Ege Üniversitesi, İzmir,
 • Doğan, Ö.M. , Uysal, B.Z, Co-Pyrolysis of Polyethylene Plastic Waste and Turkish Oil Shale, CHISA 2006, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering 27-31 August 2006, Prague, Czech Republic.
 • Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z,, Production of sodium borohydride from anhydrous borax, 5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries-EMCC5 May 24-29 2008, Cetraro, Italy.
 • Doğan, Ö.M., Uysal, B.Z,, Hidrojen Atmosferinde Susuz Boraks ve Mg Kullanılarak Sodyum Borhidrür Üretimi, II.Ulusal Bor Çalıştayı Ankara

Seminer

 • Hydrogen production from sodium borohydride STaR City, Training Course,Lago Maggiore, Italy

Dersler ve Tez Yönetme

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • ENEA-The Italian National Agency for New Technology Energy and the Environm

Yabancı Dil

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Sanlı, A.E., Kayacan, İ., Uysal, B. Z., Aksu, M. L (2010). Recovery of Borohydride From Metaborate Solution Using A Silver Catalyst For Application of Direct Rechargable Borohydride / Peroxide Fuel Cells. Journal of Power Sources, 195 (9)(2604-2607).
 • Ö.M. Doğan (2007). Pyrolysis of Low and High Density Polyethylene. Part I: Nonisothermal Pyrolysis Kinetics. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 30:5(385-391).
 • Ö.M. Doğan (2007). Pyrolysis of Low and High Density Polyethylene. Part II: Analysis of Liquid Products using FTIR and NMR Spectroscopy. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effect, 30:5(392-400).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Taşkın Yataklarda Sürüklenme Kanalının Sistemin Hidrodinamiğine Etkisi (2008) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Bitümlü Şistlerin ve Plastik Atıkların Birlikte Pirolizi ile Değerlendirilmesi (2007) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Plastik Atıkların Değerlendirilmesi ve Ürünlerin Analizi (2006) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Değerlendirilmesi (2005) TUBİTAK
 • Plastik Atıkların Akışkan Yatakta Pirolizi (2004) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi