Doç. Dr. İbrahim Hakan Dönmez

İletişim Fakültesi > Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Kitapta Bölüm, Çeviri Editörleri: Himmet Hülür, Cem Yaşin. (2016). Yeni Medya : Kullanıcının Yükselişi kitabında bölüm çevirisi "Cep Telefonları ve İyi Yaşam (Cep Telefonu Kullanımı, Sosyal Sermaye ve Öznel Refah Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme, Sayfa: 489-511. Türkiye. Ütopya.
 • Kitapta Bölüm. (2016). "Medya ve Mizah" kitabı içinde bölüm ""Nasrettin Hoca Fıkralarında Kadın ve Sövgü" Sayfa: 139-150. Türkiye. nobel.
 • İbrahim Hakan Dönmez. (2014). "EDEBİYATA İLETİŞİM CEPHESİNDEN BAKMAK". Türkiye. Gece Kitaplığı Yayınevi.
 • İbrahim Hakan Dönmez. (2013). "Bu da mı Gol Değil Hakim Bey? Türkiye de Hukuk Kültürü". Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında bir iletişim ortamı olarak mahkemelerin ele alınış biçimi üzerine inceleme Türkiye. Elips Yayınevi.
 • (2011). Kitapta Bölüm: "Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün İronisinden Halkla İlişkilerin Payına Düşen" Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi (Eleştirel Bir Kavrayış) isimli Derleme Kitabı, s: 286-303. Halkla İlişkiler Türkiye. Ütopya Yayınevi.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • İbrahim Hakan DÖNMEZ (2012). Evliya Çelebi'ye Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kadı Algısı . Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 95(122-135).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • İbrahim Hakan Dönmez, Hasan Yurdakul (2018). "Sağlık Kültür Endüstrisinin Bir Aracı Olarak Yazılı Basında Sağlık ve Yaşam Haberleri". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 13(45-58).
 • (2015). Sınav ve İktidarın Meşruiyeti: "Ve Padişah Keloğlan'a Sorar..." . Moment Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2/1(296-314).
 • İbrahim Hakan Dönmez (2013). İLETİŞİM BOYUTUYLA İŞKENCE KURGUSUNUN TÜRK ROMANINDAKİ SEYRİ. Turkish Studies, 8/4(671-684 ).
 • İbrahim Hakan Dönmez (2013). Yerli ve Batılı İki Seyyahın Gözüyle Osmanlı Kadını: Karşılaştırmalı Bir Analiz . History Studies, 5/5(93-105).
 • İbrahim Hakan Dönmez, Birol Demircan (2013). Kültürel Bir Bellek Taşıyıcısı Olarak Mezar Taşlarını Okumak. Turkish Studies, 8/12(415-426).
 • İbrahim Hakan Dönmez (2010). Cumhuriyet ";İmkânsız Aşk";a Karşı (Y. K. Karaosmanoğlu";nun Romanlarında Modern-Geleneksel Karşıtlığının Kadın-Erkek İlişkisi Üzerinden Temsili. FE DERGİ: Feminist Eleştiri, 3(6-20).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İbrahim Hakan Dönmez (2018). 28 Şubat Sonrası Basında Gerici İmgesi. HARSİYAT, 2/4(24-37).
 • İbrahim Hakan Dönmez (2011). Erken Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yapıtlarında İdeolojik İşlev. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15/2(51-69).
 • İbrahim Hakan Dönmez (2010). Orhan Pamuk Romanı'nda "Hedef Kitle Kaygısı Üzerine. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 8 (1)(39-61).
 • İbrahim Hakan Dönmez (2010). İnternet Haberciliğinde Tıklanma Kaygısı ve ‘Kapan’ Manşetler”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Aralık 2010, Sayı: 14, Sayfa: 105-129.. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fk Dergisi, 14(105-129).

Atıf

 • (2015). Gazi Ünv. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisinde, Belma Canbay, "Edebiyatta Pazarlama ve Kişisel Markalaşma" adlı makalesinde , "Orhan Pamuk Romanlarında Hedef Kitle Kaygısı" başlıklı makaleme atıf
 • (2015). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, Erken Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yapıtlarında İdeolojik İşlev başlıklı makaleme Gülay Yurt,Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisinde “Faruk Nafiz’in Akın ve Özyurt Oyunlarının Türk Tarih Tezine Katkısı Açısından İncelemesi” başlıklı makalede.
 • (2014). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisindeki makaleye, Turkish Studies Dergisinde , “Erken Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yapıtlarında İdeolojik İşlev” makalesine "Klasik Türk Şiiri ile Türk Halk Edebiyatında Kadı Tipi ve Muhyiddin Arabi" makalede

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • İbrahim Hakan Dönmez, Taner Taşmurat, Merve Özcan, 2017. TÜRKÜLERDE HEKİM VE HEKİMLİĞİN TEMSİLİ, 3. ULUSLARARASI SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU ERZURUM
 • İbrahim Hakan Dönmez, 2013. Romandaki Karakter İlişkilerinden “Cumhuriyet Aydın Profili”ni Okumak, International Symposium on Language and Communication İzmir
 • İbrahim Hakan Dönmez, 2012. Reklâmda Cinsel Arzu Nesnesi Olarak Erkeğin Sunumu, International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges İzmir
 • İbrahim Hakan Dönmez, 2010. “Evliya Çelebi’ye Göre 17. Yüzyıl Adalet Sisteminin Görünümü” , “Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu” Kütahya
 • İbrahim Hakan Dönmez, 2010. Köy Romanında Hukuksal İşleyiş, “Hukuka felsefi ve sosyolojik yaklaşımlar” İstanbul
 • İbrahim Hakan Dönmez, K. Özkan Ertürk, 2010. Yazılı Basında Kaynağın Güvenilirliği Üzerine Bir Değerlendirme (Muhsin Yazıcıoğlu Kazasının Yazılı Basında Sunumu), Madya ve Etik Elazığ, Fırat Ünv.
 • İbrahim Hakan Dönmez, 2010. Gerard De Nerval";in ";Doğu";da Seyahat"; Yapıtında 19. Yüzyıl İstanbul Kadını, Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi İzmir Dokuz Eylül Ünv.
 • İbrahim Hakan Dönmez, 2009. Evliya Çelebinin Seyahatnamesinden 17. Yüzyıl İstanbulunda Kadın, Bir Bilim Katagorisi Olarak Kadın (Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın) Eskişehir, Anadolu Ünv.
 • İbrahim Hakan Dönmez, Zülfikar Damlapınar, 2003. İkinci Körfez Savaşı Boyunca Türk Basının Savaş Söyleminde Çocuk Argümanı, I. Uluslarası Çocuk ve İletişim Konferansında (Milenyumda Çocuk ve İletişim) İstanbul Ünv. İletişim Fk.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Genç Bilim Adamları Sempozyumu Gazi Ünv. İletişim Fk.
 • İletişim Çalışmaları 2009 Gazi Ünv. İletişim Fk.
 • Genç İletişimciler Buluşması Eskişehir, Anadolu Ünv. İletişim Fk.
 • 5. İletişim Öğrenci Kongresi Gazi Ünv. İletişim Fk

Seminer

 • Tamamlanmamış Türk Modernleşme Macerasının Simgesel Mekânı Olarak Ankara (2009) Gazi Ünv. İletişim Fk
 • Medya Okuryazarlığı seminer programı RTÜK

Editörlük

 • (2016). editörlük, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi,
 • (2013). Editör Yardımcılığı, Gazi Ünv. İletişim Fk. İletişim kuram ve Araştırma Dergisi. (2013-2016 arası 6 sayı),

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • YAYIN YASAKLARININ TERÖR HABERLERİNİN İÇERİĞİNE ETKİSİ: 1982-1999-2015 YILLARINDA GERÇEKLEŞEN TERÖR SALDIRILARINA İLİŞKİN YAZILI BASINDA ÇIKAN HABERLER (2018)
 • İNTERNET HABERCİLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI: ROBOT GAZETECİLİK (2017)

Dersler

 • Medya ve Kültür (bahar)
 • Türk Tiyatrosu (güz)
 • Hitabet ve Uygulamalrı (bahar)
 • İletişim Sosyolojisi (güz)
 • Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (güz)
 • Medya ve Söylem (güz)
 • Edebiyat, Sinema, Hukuk (bahar)