Prof. Dr. İlhan GÜRBÜZ

Eczacılık Fakültesi > Eczacılık Meslek Bilimleri > Farmakognozi

Poster Bildiri Birincilik Ödülü

Yeşilada, E., Gürbüz, İ., Ergun, E. (1996). Cistus laurifolius L. Çiçeklerinin Gastrik ve Duodenal Lezyonlar Üzerinde Antiülserojenik Etkisi. II. Histopatolojik Çalışmalar, XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs, Ankara.