Öğr. Gör. Dr. İlknur Özal Göncü

Gazi Eğitim Fakültesi > Güzel Sanatlar Eğitimi > Müzik Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Dr. İlknur ÖZAL GÖNCÜ, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Aldıkları Müzik Eğitimi Dersinin Sosyo-Kültürel Değişimlerine ve Müzik Tercihlerine Etkisi, Uluslararası 18.EAS Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • ";Okul Öncesi Müzik Eğitimi"; Konulu Panelde Konuşmacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
  • Çocukların İyi Bireyler Olmalarında Ve İyilik Yapma Bilincini Oluşturmada Müziğin Rolü I. Ulusal İyilik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ
  • ";Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Anasınıfı Öğretmenleri İle Müzik Öğretmenlerinin Müzik Çalışmalarına İlişkin Tutum ve Yeterliliklerinin Karşılaştırılması 8.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
  • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Müzik Eğitiminde Kullanılan Farklı Eğitsel Yaklaşımları Kullanma Durumlarının İncelenmesi Eğitimde Yeni Yönelimler 5. Sempozyumu, Tevfik Fikret Okulları, İzmir

Seminer

  • Okul Öncesi Dönemde Şarkı Seçimi ve Öğretim Yöntemleri Bursa Doğa Koleji Geleneksel Okul Öncesi Eğitim Semineri

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • Dr. İlknur ÖZAL GÖNCÜ, Çiğdem AYTEPE, Atilla Çağdaş DEĞER. (2010). Ezgili Bilmece, Saymaca ve Tekerlemeler. Türkiye. Önder Matbaacılık Ltd. Şti..

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Dr. İlknur ÖZAL GÖNCÜ (2010). Okul Öncesi Eğitimde Müzik Eğitiminin Temel Sorunları. Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(355-362).