Doç. Dr. İbrahim Ermenek

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Ara Dönem Denetçisi ve Proje Denetçisi (2013)
 • Davada Kanuni Temsil (2013)

Dersler

 • Tebligat Hukuku (2014-2015)
 • Takip Hukuku I (2014-2015)
 • Arabuluculuk (2013-2014)
 • Takip Hukuku I (2012-2013)
 • Tebligat Hukuku (2013-2014)
 • Yargı Örgütü (2014-2015)
 • İcra ve İflâs Hukuku II (2013-2014)
 • İcra ve İflâs Hukuku (2012-2013)
 • Yargı Örgütü (2013-2014)
 • Medeni Usul Hukuku II (2012-2013)
 • İcra ve İflâs Hukuku I (2013-2014)
 • Icra ve Iflas Hukuku II (2013-2014)
 • Medeni Usul Hukuku I (2014-2015)
 • İcra ve İflâs Hukuku I (2014-2015)
 • Medeni Usul Hukuku (2012-2013)
 • Medeni Usul Hukuku II (2013-2014)
 • İcra ve İflâs Hukuku I (2013-2014)
 • Medeni Usul Hukuku I (2012-2013)
 • Medeni Usul Hukuku II (2012-2013)
 • İcra ve İflâs Hukuku I (2012-2013)
 • İcra ve İflâs Hukuku II (2012-2013)
 • Mahkeme Kararlarının Üçüncü Kişilere Etkisi (2014-2015)
 • Adli Bilişimde Bilirkişilik (2013-2014)
 • Seminer (Medeni Usul Hukuku) (2013-2014)
 • Sermaye Sirketi ve Kooperatiflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (2012-2013)
 • Seminer (Medeni Usul Hukuku) (2012-2013)
 • Mahkeme Kararlarının Üçüncü Kişilere Etkisi (2013-2014)
 • Adli Bilişimde Bilirkişilik (2014-2015)
 • Usul Ekonomisi (2013-2014)
 • Usul Ekonomisi (2014-2015)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • İbrahim Ermenek. (2014). Medeni Usul Hukukunda Davaların Birlestirilmesi ve Ayrılması. Yetkin Yayıncılık.
 • İbrahim Ermenek. (2010). İflâsın Ertelenmesi. Adalet Yayıncılık.
 • İbrahim Ermenek. (2009). Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul. Adalet Yayıncılık.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • İbrahim Ermenek (2013). (Hakemsiz) Rekabet Kurulunun Dikey Anlaşmalarda İntifa Hakkı ve Benzeri Yükümlülüklerde Rekabet Etmemeyi Beş Yıl İle Sınırlandırması Haline Bağlı Olarak Akaryakıt Sektöründe Açılan Haksız El Atmanın Önlenmesi Davaları ve Bu Davalarda Harç ve Kanuni Vekalet Ücretinin Tespitine İlişkin Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi. Enerji Hukuku Dergisi,
 • İbrahim Ermenek (2009). (Hakemsiz) İşsizlik Sigortası Kanunu'na Göre İşverenin Aczi ve Aciz Hâlinin İcra ve İflâs Hukuku Bakımından Doğurduğu Sonuçlar (Ücret Garanti Fonu). Haluk Konuralp Anısına Armağan,

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İbrahim Ermenek (2015). Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yargılama Giderlerine İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Bazı Güncel Sorunlar ve Usul Ekonomisi İlkesi . Prof. Dr. Ramazan Arslan'a Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı,
 • İbrahim Ermenek (2014). Icra ve Iflâs Kanunu’nda Öngörülen Cezaî Hükümler Bakımından Ne Bis In Idem Ilkesinin Uygulama Alanı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 19(279-320).
 • İbrahim Ermenek, İlker Fatih Kıl (2014). Elektrik Piyasası Hukuku Alanında Tüketicilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Enerji Hukuku Dergisi, 1(23-50).
 • İbrahim Ermenek (2014). Hakem Yargılamasında Bağlantılı Davalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan, Özel Sayı(1215-1252).
 • İbrahim Ermenek (2014). İcra ve İflâs Kanunu Madde 89/4’e Göre Açılan Tazminat Davalarının Hukukî Analizi . Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, Özel Sayı(887-918).
 • İbrahim Ermenek (2013). Anayasa Mahkemesinin Bireysel Basvuru Üzeine Verdigi Kararların Medeni Yargılama Hukukuna Yansımalar ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Bazı Özel Durumlar. Legal Medeni Usul ve Icra Iflas Hukuku Dergisi, 26(3-56).
 • İbrahim Ermenek (2013). Yargı Kararları Isıgında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara Iliskin Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(563-630).
 • İbrahim Ermenek (2011). Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Ön Inceleme. Inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1(139-176).
 • Mehmet Özdamar, İbrahim Ermenek (2007). Haksız Rekabet Davaları ve Korunan Menfaat. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt 7, Sayı 3(43-71).
 • İbrahim Ermenek (2000). Medeni Usul Hukukunda Şekilcilik. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2(142-180).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Enerji Verimliligine İlişkin Eğitim Modulü Oluşturulması ve Enerji Yatırımlarının Hukuki Alt yapısı (2014) AB
 • Medeni Usul Hukukunda Davaların Ayrılması ve Birlestirilmesi (2011) TÜBİTAK
 • Avrupa Birligi Ülkelerinde Dernekleşme Faaliyetleri (2006)