Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Nuran Özlemişçi: (Sürtünme verniği ve altın iyon çökeltme uygulamalarının açılı teleskop kronların tutuculukları üzerine etkilerinin araştırılması) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 2010 – Ankara.

Teleskop kronlarda tutuculuğun artırılması ile ilgili araştırmaların sınırlı olduğu dikkate alınarak açılı teleskop kronlarda tutuculuğu artıran farklı yöntemler uygulanarak rutin pratikte kullanıma en uygun materyal araştırılmış sonuçta en yüksek tutuculuk değerinin FGP sürtünme verniği ile elde edildiği saptanmıştır.

( Alt ve üst tam protez kaide plaklarında fonksiyon esnasındaki esnemenin tespiti )

Alt ve üst tam protez kaide plaklarında fonksiyon esnasındaki esnemenin tespiti

Kron – Köprü protezi çalışmalarından önce çeşitli dişeti ayırım yöntemleri

Kron – Köprü protezi çalışmalarından önce çeşitli dişeti ayırım yöntemleri

Metal destekli seramik kron çeşitlerinin avantaj ve dezavantajları

Metal destekli seramik kron çeşitlerinin avantaj ve dezavantajları

Kron kısmında aşırı madde kaybı olan dişlere uygulanacak kron-köprü protezlerinin tutuculuğunu artırmak için uygulanan yöntemler ve bunların kıyaslanması

Kron kısmında aşırı madde kaybı olan dişlere uygulanacak kron-köprü protezlerinin tutuculuğunu artırmak için uygulanan yöntemler ve bunların kıyaslanması

Diyarbakır yöresinde kısmen dişsiz ağızların Kennedy Sınıflandırmasına göre değerlendirilmesi

Diyarbakır yöresinde kısmen dişsiz ağızların Kennedy Sınıflandırmasına göre değerlendirilmesi

Pinlerin diş arkı desteklenmesinde kullanılması

Pinlerin diş arkı desteklenmesinde kullanılması

Diyarbakır yöresinde dişsiz ağızlarda arkların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi

Diyarbakır yöresinde dişsiz ağızlarda arkların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi

Post-core yapımında kullanılan amalgam ve kompozit materyallerinin alt yapıya tutuculuklarının invivo ve invitro olarak karşılaştırılmaları

Post-core yapımında kullanılan amalgam ve kompozit materyallerinin alt yapıya tutuculuklarının invivo ve invitro olarak karşılaştırılmaları

Metal ve akrilik kaideli üst tam protezlerin palatinal mukoza yüzeyinin fakültatif anaerop ve anaerop mikroorganizmalar yönünden kıyaslanarak incelenmesi

Metal ve akrilik kaideli üst tam protezlerin palatinal mukoza yüzeyinin fakültatif anaerop ve anaerop mikroorganizmalar yönünden kıyaslanarak incelenmesi

( Konvansiyonel metotlarla polimerize edilen akrilik rezinlerle mikrodalga enerjisi ile polimerize edilen akrilik rezinlerin karşılaştırılması

Konvansiyonel metotlarla polimerize edilen akrilik rezinlerle mikrodalga enerjisi ile polimerize edilen akrilik rezinlerin karşılaştırılması

Kron köprü protezlerinin uygulama sonrası tutucu yapıları içindeki mikroorganizmaların aerop ve aneorop yönünden değerlendirilmesi

Kron köprü protezlerinin uygulama sonrası tutucu yapıları içindeki mikroorganizmaların aerop ve aneorop yönünden değerlendirilmesi

( TME disfonksiyonlarında klinik muayene yöntemlerinin ve öne konumlandırıcı splintlerin disk kondil ilişkisine etkilerinin manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile değerlendirilmesi

TME disfonksiyonlarında klinik muayene yöntemlerinin ve öne konumlandırıcı splintlerin disk kondil ilişkisine etkilerinin manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile değerlendirilmesi

İki farklı yüzey örtücü ajanın çeşitli geçici yumuşak astar materyallerinin fiziksel özelliklerine ve yüzey netliğine olan etkisi

İki farklı yüzey örtücü ajanın çeşitli geçici yumuşak astar materyallerinin fiziksel özelliklerine ve yüzey netliğine olan etkisi

İki farklı retraksiyon solüsyonunun dişeti dokusunda oluşturduğu histopatolojik etkilerin incelenmesi

İki farklı retraksiyon solüsyonunun dişeti dokusunda oluşturduğu histopatolojik etkilerin incelenmesi

( Üst tam protezlere uygulanan farklı yumuşak astar materyallerinin yüzey yapısı ve mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi

Üst tam protezlere uygulanan farklı yumuşak astar materyallerinin yüzey yapısı ve mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi

Sürtünme verniği ve altın iyon çökeltme uygulamalarının açılı teleskop kronların tutuculukları üzerine etkilerinin araştırılması

Sürtünme verniği ve altın iyon çökeltme uygulamalarının açılı teleskop kronların tutuculukları üzerine etkilerinin araştırılması

Üç farklı protez kaide materyalinin sitetoksisitelerinin in vitro hücre kültüründe incelenmesi

Üç farklı protez kaide materyalinin sitetoksisitelerinin in vitro hücre kültüründe incelenmesi