Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

                                               BİLİMSEL YAYINLAR:

 

 

 

 

 

1-      YAVUZYILMAZ H. Minker metodu ve diş pulpasına uygulanması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1971; 24(4):713-16.

2-      YAVUZYILMAZ H. Diş pulpasının histolojik yapısı, Diş Hekimliği Dergisi. 1971; 2(1): 71-83.

3-      YAVUZYILMAZ H. Paralel olmayan pinli periodontal protezler, Diş Hekimliği Dergisi. 1972; 3(3): 413-28.

4-      YAVUZYILMAZ H. Diş pulpasının innervasyonu ve demostrasyonu için kullanılan metotların münakaşası. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1972; 6(3): 291-99.

5-      YAVUZYILMAZ H. Ethylene Diamine Tetra acetic acid ve diş hekimliğinde kullanılışı. Dicle Ü Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1974; 3(4): 793-7.

6-      YAVUZYILMAZ H. Parsiyel protez yapımında uygulanan ölçü metodlarının tartışması. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1974; 7(3): 281-6.

7-      YAVUZYILMAZ H. Protez ile periodontium arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1976; 1(3): 65-74.

8-      YAVUZYILMAZ H. Periodontium’un histolojik yapısı. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 1977; 5(1-2): 397-416.

9-      YAVUZYILMAZ H. Tam protezlerde klinik araştırma. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1977; 11(1): 34-49.

10-  YAVUZYILMAZ H. Alt ön grup dişlere uygulanan, paralel olmayan horizontal pinli periodontal protezlerin klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Periodontoloji Dergisi. 1977; 2(2): 7-24.

11-  YAVUZYILMAZ H. Veneer (kaplama) kron I. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1977; 4(1): 23-33.

12-  YAVUZYILMAZ H. Veneer kron II. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1977; 2(4): 17-25.

13-  YAVUZYILMAZ H. Veneer kron III. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1977; 4(3): 65-74.

14-  YAVUZYILMAZ H. Diş morfolojisi ve fizyolojisi. Sayı:8. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları 1978, Ankara.

15-  YAVUZYILMAZ H. Horizontal pinli periodontal protezlerin kaide planında ve uygulandıkları dişlerde oluşan kuvvetlerin, üç boyutlu fotoelastisite metodu ile analizi. Periodontoloji Dergisi. 1978; 3(2): 299-235.

16-  YAVUZYILMAZ H. Veneer kron IV. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 1979; 6(3): 103-8.

17-  YAVUZYILMAZ H. Dökümde boyutsal değişim. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 1980; 7(1): 113-8.

18-  YAVUZYILMAZ H., YUMUL Ç., HAKGÜDENER Y., HASANREİSOĞLU U., CAN G., MISIRLIGİL A..Total protezlerin uygulama öncesi ve uygulama sonrası ağız mikroflorasının aerop değerlendirilmesi. Ankara üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 1981; 8(1): 13-7.

19-  YAVUZYILMAZ H. Horizontal pinli splint mate sistem (S.M.S) ile üst ön grup dişlerde köprü protezi yapımı ve farklı pin uygulamalarında tutuculuğun araştırılması.

20-  YAVUZYILMAZ H. Spring (diş ve doku destekli) köprüler. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1981; 8(2-3): 251-7.

21-  YAVUZYILMAZ H., YUMUL Ç., MISIRLIGİL A., CAN G.. Metal ve akrilik kaideli protezlerin aerop bakteriler yönünden etkinliklerinin kıyaslanması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1981; 8(2-3): 1-9.

22-  YAVUZYILMAZ H. Normal ve labiolingual yönde aşırı boyutlu kron protezlerinin periodontal membrana etkinliklerinin insan kadavra materyali ve deney hayvanlarında histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1982; 8(2-3): 51-72.

23-  YAVUZYILMAZ H. Diş morfolojisi-fizyolojisi ve okluzyon. Sayı 11. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları 1982, Ankara.

24-  YAVUZYILMAZ H., YAKUT S., NASIR M..  Diamin gümüş florid (Ag(NH3)2F)’in koruyucu diş hekimliğinde kullanılması. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1982; 9(3-4): 119-122.

25-  YAVUZYILMAZ H., YAKUT S.. Protez yapımında kullanılan metal alaşımlarında oluşan döküm defektleri ve bunların giderilmesi. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1982; 9(2): 155-9.

26-  YAVUZYILMAZ H, BURGAZ Y., ALKUMRU H.. Fonksiyonel okluzal morfolojide tüberküllerin belirlenmesi. Ankara Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1982; 9(2): 77-92.

27-  YAVUZYILMAZ H., YURDUKORU B., ARIKAN A.. Ön grup dişlere uygulanan, tutuculuğu; minenin asitle pürüzlendirilmesi ve komposit resin tekniği ile sağlanan metal destekli köprü yapımı. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1982; 9(3): 1-12.

28-  YAVUZYILMAZ H., CAN G.. Overdenture (diş üstü protezi) uygulaması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1983; 10(1): 233-9.

29-  YAVUZYILMAZ H. Üst dişlerde pinli köprü uygulaması (ilginç bir vaka nedeni ile). Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1983; 1(1): 36-41.

30-  YAVUZYILMAZ H., ARIKAN A., YURDUKORU B.. Kontrolluntersuchungen an 16 Inkorporierten komposit-atzbrücken mit metallplattenverbindung. Z.W.R. 1983; 92(2): 18-21.

31-  YAVUZYILMAZ H. Diş kesiminde paralelometrelerin kullanılması. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1984; 1(1-2): 162-9.

32-  YAVUZYILMAZ H, İSEN S.. Mevcut hareketli parsiyel protez ile uyum sağlayacak destek diş restorasyonları. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. 1984; 1(1-2): 217-26.

33-  YAVUZYILMAZ H., AKÇABOY C., BURGAZ Y.. Temporomandibuler  eklem fonksiyon bozukluğu ağrı sendromu gösteren 31 adet hastanın değerlendirilmesi. Ankara Hastahanesi Dergisi. 1984; 19(3): 341-47.

34-  YAVUZYILMAZ H., DİNÇER C.. Hareketli protezlerde kullanılan çeşitli posterior suni diş formları. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1984; 1(1-2): 170-7.

35-  YAVUZYILMAZ H., YURDUKORU B., ARIKAN A.. Posterior bölgede “Adhesiv Köprü” yapımı, olgu bildirimi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1984; 1(1-2): 142-9.

36-  YAVUZYILMAZ H. Kesici dişlerde; farklı yönlerde uygulanan S.M.S vidalı pinlerin tutuculuk değerlerinin araştırılması. Zeitschrift der Türkıschen Zahnarzte. 1984; 2: 8-13.

37-  YAVUZYILMAZ H., ARIKAN A., YURDUKORU B.. Adhesiv köprülerin klinik değerlendirilmesi ( 2 yıl süreli klinik çalışması ). Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 1984; 10(2-3): 213-20.

38-  ERDOĞAN E., BEYDEMİR B., YAVUZYILMAZ H.. Alt çenede küçük azıların eksikliğinde uygulanan hareketli bölümlü ve köprü protezlerinde m.masseter’in ve m.temporalis’in çiğneme modellerinin elektromiyografi ile değerlendirilmesi. Oral. 1984; 4: 4-10.

39-   YAVUZYILMAZ H., YAVUZYILMAZ E.. İnsan dişlerinde periodontal membranda sementikellerin araştırılması. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1984; 1(4): 33-9.

40-  YAVUZYILMAZ H. Metal destekli estetik ( Kaplama-Veneer ) Kronlar. I.Baskı ,Ders Kitabı. Basın Yayın Yüksek Okulu Matbaası. Ankara. 1985. 1-176.

41-  YAVUZYILMAZ H., YURDUKORU B., ARIKAN A.. Maryland köprülerin uygulama teknikleri ve periodontal sağlık yönünden değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1985; 1(6): 7-11.

42-  YAVUZYILMAZ H., SUCA Ç., NALBANT L.. Porselen kron ve köprülerin oklüzal morfolojilerinde hazır porselen konilerin kullanımı. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1985; 2(2): 175-182.

43-  YAVUZYILMAZ H., YURDUKORU B., BURGAZ Y., ARIKAN A.. Kompozit bağlantılı köprülerin klinik değerlendirilmesi ve farklı metal alt yapı tasarımlarının tutuculuk üzerine etkinliklerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1985; 12(1): 103-11.

44-  YAVUZYILMAZ H., MISIRLIGİL A., BEK B., YAZICIOĞLU H..  Simante edilmiş sabit protezlerde kron içinde anaerob bakteri varlığının araştırılması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1985; 12(1): 121-5.

45-  YAVUZYILMAZ H., SUCA Ç., DEMİRKÖPRÜLÜ H.. Diastemalı dişlerde estetik bir protetik uygulama. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1985; 12(1): 273.

46-  YAVUZYILMAZ H., BEK B., BURGAZ Y.. Konvensiyonel akrilikler ile V.L.C ( Görünebilir ışınla sertleşen ) kaide maddelerinin bazı fiziksel özelliklerinin mukayesesi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1986; 2(11): 17-23.

47-  YAVUZYILMAZ H., BURGAZ Y., BEK B.. Metal destekli porselen restorasyonlarda fırınlama sayısının ve porselen kalınlığının renk stabilizasyonu üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi. 1986; 2(12): 7-16.

48-  YAVUZYILMAZ H., SUCA Ç., BAYIK N.. Krom-kobalt alaşımları ile şekillendirilen tek parça döküm parsiyel protezler üzerine bir bonding yardımı ile porselen uygulaması. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1986; 3(1): 147-159.

49-  YAVUZYILMAZ H., DİNÇER C., TOPÇU M.E.. Aynı yörede bulunan 242 bireyin protetik muayene bulgularının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1986; 3(1): 121.

50-  YAVUZYILMAZ H., BURGAZ Y., BEK B.. Isı basınç ve ışık ile sertleşen protez kaide maddelerinin su emme ve çözünme değerlerinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1987; 11(1): 29-33.

51-  YAVUZYILMAZ H., ARIKAN A., YURDUKORU B.. Kompozit resinler. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1987; 3(16): 42-5.

52-  BURGAZ Y., YAVUZYILMAZ H.. Spring köprü ( Vaka raporu ). Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1987; IV(I): 143-154.

53-  YAVUZYILMAZ H., YAZICIOĞLU H., YALUG S.. Atık amalgam içindeki gümüş miktarının araştırılması. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1988; 5(2): 107-114.

54-  YAVUZYILMAZ H., DİNÇER C., NALBANT L.. Silikon esaslı ölçü materyallerinin yüzey netliğinin ve zaman fonksiyonlu boyutsal stabilitelerinin  değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.  1989; 16(3):425-8.

 55- YAVUZYILMAZ H.: Diş Morfolojisi-Fizyolojisi ve Oklüzyon, Ders kitabı 3. Basım. Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Matbaası. Ankara. 1989: 1-296

 56-YAVUZYILMAZ H., YURDUKORU B., NALBANT L.. Rezin bağlantılı periodontal protez (Vaka raporu ) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1990; 43(3): 757-766.

 57-AKBAY C., YAVUZYILMAZ H., SUCA S.,NALBANT D., NALBANT L..  Hidrosilapatit  implantllarda kemik dokusundaki değişikliklerin histolojik olarak araştırılması. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1990; VII(I): 47-61.  

58-YAVUZYILMAZ H., DİNÇER C., NALBANT L.. Para post sistemde uygulanan perlon pinlerin döküm sonrası çap değişimlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1990; VII(I): 139-146.

59-YAVUZYILMAZ H, KEDİCİ S.. Comparison of Different Types Of Amalgam Post-Cores For Molars In Vitro And In Vıvo. 132. Nd. 1991 American Dental Association.

60-DEMİRKÖPRÜLÜ H., YILMAZ C., KARACAER Ö., AKÇABOY C., YAVUZYILMAZ H.. Ankara’daki Kron-köprü protez laboratuarlarının çeşitli açılardan değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1993; 10(2): 107-17.

61-DEMİRKÖPRÜLÜ H., NALBANT D., YAVUZYILMAZ H., BURGAZ Y.. Resin bağlantılı köprülerin 3 yıl süreli değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1994; 21(2): 177-84.

62-KARACAER Ö., YALUG S., YAVUZYILMAZ H.. Diş hekimliğinde ergonometri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi Fakültesi Dergisi. 1995; 5(2): 101-4.

63-YAVUZYILMAZ H. Metal destekli estetik (veneer-kaplama) kronlar.2. Basım..Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi. Ankara. 1996: 1-324.

64-YAVUZYILMAZ H., ÖMEROĞLU N.. Dişhekimliğinde ergonomi. Ankara Diş Hekimleri Odası Dergisi. 1999; 19: 25-29.

65-YAVUZYILMAZ H., TURHAN B.. Protetik tedavide estetik ve hasta motivasyonu. Ankara Diş Hekimleri Odası Dergisi. 1999; 19: 28-30.

66-YAVUZYILMAZ H. Diş morfolojisi-fizyolojisi ve oklüzyon. Ders kitabı 4.Basım. Türk Hava Kurumu Basımevi. Ankara. 2001: 1-497.

67-YAVUZYILMAZ H.,ULUSOY M.,KEDİCİ S.,KANSU G.: Protetik diş tedavisi terimleri sözlüğü. Özyurt Matbaacılık Ltd. 2003: 1-365.

68-YAVUZYILMAZ H.,TURHAN B., BAVBEK B.,KURT E.: Tam porselen sistemleri I.Gazi Üniversitesi Diş Hek.Fak.Dergisi, 2005; 22(I):41-48.

69-YAVUZYILMAZ H.,TURHAN B.,BAVBEK B.,KURT E.: Tam porselen sistemleri II. Gazi Üniversitesi Diş Hek.Fak.Dergisi, 2005; 22(I): 49-60.

70-YAVUZYILMAZ H.: Protetik tedavide hekime bağlı başarısızlıklar, Diş hekimliği Dergisi, 2006; 68: 46-50.

71-  BAL T.B.,YAVUZYILMAZ H.: Yumuşak astar maddeleri,Atatürk Ü.Diş Hek.Fak.Derg.,2006;53-60.

72-  YAVUZYILMAZ H.,AKÇA E.,YILDIRIM E.,DALKIZ B., BEYDEMİR B.: Effect of different retraction medicaments on gingival tissue, Quintessence Int., 2006: 37(1): 53-59

73-  T.BAL.,YAVUZYILMAZ H.,YÜCEL M.: A pilot study to evaluate yhe adhesion of oral microorganisms yo temporary soft lining materials, Journal of Oral Science, 2008: 50(1):1-8.