Doç. Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Fizik Eğitimi

Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2003

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2004

Doktora

 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2012

İş Deneyimi

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Sözleşmeli Öğretim Elemanı: Eylül 2003 - Aralık 2005

 •  Gazi Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Sözleşmeli Öğretim Elemanı: Eylül 2005 - Aralık 2005

 •  BELTEK, Sözleşmeli Öğretim Elemanı: Aralık 2006 - Ocak 2007

 •  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Araştırma Görevlisi: 16.12.2005 - ...

 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Doçent Doktor: 23.01.2019 - ...

Doğum Yeri

 • Kastamonu

Doğum Tarihi

 • 19 Ekim 1980

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • Fizik, Bilgisayar, Dilbilim, Probleme Dayalı Öğrenme, Kavram Öğretimi, Öğrenme Süreçleri, Kavram Yanılgıları, Test Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme