Doç. Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Fizik Eğitimi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI, Yasin ÜNSAL (2014). Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6)(681-690).
 • Hasan Şahin KIZILCIK (2013). Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3)(266-278).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ (2011). Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41(278-292).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Burak Kağan TEMİZ, Mustafa TAN, Şebnem Kandil İNGEÇ (2007). Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırılması. Eğitim ve Bilim - Education & Science, 146(80-88).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Hasan Şahin KIZILCIK, Mustafa TAN (2018). A Qualitative Research of The Conceptual Learning Process of The Heat Concept.. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 19(1)(Article 14).
 • Çağlar GÜLÇİÇEK, Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI (2018). Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates' wave concepts.. Physics Education, 53(5)(055018, pp.12).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI (2018). A simple Lissajous curves experimental setup. Physics Education, 53(3)(033003, pp.3).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ (2017). Pre-Service Physics Teachers’ Opinions about the Difficulties in Understanding Introductory Quantum Physics Topics. Journal of Education and Training Studies, 5(1)(101-109).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ (2017). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2)(399-426).
 • Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Hasan Şahin KIZILCIK (2016). Pre-Service Physics Teachers' Difficulties in Understanding Special Relativity Topics. European Journal of Physics Education, 7(1) 1309-7202(13-24).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hasan Şahin KIZILCIK, Sultan ÇAĞAN, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ (2019). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri. İlköğretim-Online, 18(1)(190-206).
 • Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Hasan Şahin KIZILCIK (2018). Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1)(35-73).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Sultan ÇAĞAN, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ (2018). TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2)(287-310).
 • Yasin ÜNSAL, Hasan Şahin KIZILCIK, Derya YARIMKAYA (2018). Fizik Eğitimi Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi: Türkiye Örneği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 6(2)(173-196).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Mustafa TAN (2017). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3(1)(1-16).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI, Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI (2017). Türkiye’deki fizik öğretmenliği lisans programlarındaki bağımsız fizik laboratuvar derslerinin karşılaştırılması.. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2)(90-101).
 • Burak Kağan TEMİZ, Hasan Şahin KIZILCIK (2016). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareketin Dinamiğine İlişkin Öğrenci Düşünceleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2)(15-30).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI & Bilal GÜNEŞ (2015). Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Çembersel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 9(1)(205-223).
 • Hasan Şahin KIZILCIK & Mustafa TAN (2011). İtme ve Momentum Konusunda Çoktan Seçmeli Bir Test Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19-1(185-198).
 • Hasan Şahin KIZILCIK & Mustafa TAN (2007). Fizik Öğretiminde Kullanılan Ölçme Türlerinin İtme Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 272(109-122).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Hasan Şahin KIZILCIK, Yasin ÜNSAL, Derya YARIMKAYA, 2018. Türkiye’de Düzenlenen 2013, 2015 ve 2017 Fizik Eğitimi Kongrelerinin İçerik Analizi, 27th International Conference on Educational Sciences. Antalya, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Sultan ÇAĞAN, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, 2018. TÜBİTAK Bilim Fuarlarına İlişkin Ziyaretçi Görüşleri, IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography Bakü, Azerbaycan
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Sultan ÇAĞAN, 2018. Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri, IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography Bakü, Azerbaycan
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Mustafa TAN, 2017. Bir Durum Çalışması: Isı, Sıcaklık ve Isıl Enerji Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI, Volkan DAMLI, Seher DAMLI, 2016. Fizikte Örnek Deney Etkinlikleri (Çalıştay), XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Trabzon
 • Esin ŞAHİN, Müge AYGÜN, Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI, Hasan Şahin KIZILCIK, Tuğba TAŞKIN, Volkan DAMLI, Osman TÜRK, Gülnur ÖNSAL, Bilal GÜNEŞ, 2016. Misconceptions about Frictional Force Between Solid Surfaces., Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, 2015. Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara, Türkiye
 • Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Hasan Şahin KIZILCIK, 2015. Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI, Vedat MERT, 2014. İnternet’teki Bilgilerin Neden Olabileceği Kavram Yanılgıları: Vikipedi Örneği, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana, Türkiye
 • Vedat MERT, Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI, Çağlar GÜLÇİÇEK & Osman TÜRK, 2013. Öğrenci Merkezli Bir Laboratuvar Dersinin Öğretmen Adaylarının Elektrik ve Manyetizmayla İlgili Kavramlarına ve Kavram Önceliklerine Etkisi, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress İstanbul, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Vedat MERT, Volkan DAMLI, Çağlar GÜLÇİÇEK & Osman TÜRK, 2013. Öğrenci Merkezli Bir Laboratuvar Dersinin Öğretmen Adaylarının Optik ve Dalgalarla İlgili Kavramlarına ve Kavram Önceliklerine Etkisi, I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Nuray ÖNDER & Bilal GÜNEŞ, 2012. Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Değişimi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Niğde, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK & Nergis SARIDAŞ, 2012. Fizik ve Fen Bilgisi Öğretmenliğine Gelen Öğretmen Adaylarının Bir Deney Tasarlama ve Analiz Etme İle İlgili Bazı Becerilerinin İncelenmesi, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress Bodrum, Türkiye
 • Volkan DAMLI, Hasan Şahin KIZILCIK & Nergis SARIDAŞ, 2012. Fizik Eğitimi Öğretim Elemanlarının Mecaz Yoluyla “Fizik Öğretmek” Hakkındaki Görüşleri, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress Bodrum, Türkiye
 • Volkan DAMLI & Hasan Şahin KIZILCIK, 2012. Being Scientific of Information on the Web about Physics Concepts: Document Analysis of Turkish Content in Wikipedia, 9th International Conference on Hands on Science Antalya, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK & Mustafa TAN, 2011. Bir PDÖ Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications Antalya, Türkiye
 • Volkan DAMLI, Hasan Şahin KIZILCIK & Yasin ÜNSAL, 2011. İnformal Eğitime Bir Örnek: Beyaz Perdedeki Fizik, The 3rd International Congress Of Educational Research Girne, TRNC
 • Esin ŞAHİN, Hasan Şahin KIZILCIK, Nuray ÖNDER, Volkan DAMLI, Vedat MERT, Tuğba ÇOPUR, Pervin ÜNLÜ, 2010. Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress İstanbul, Türkiye
 • Yasin ÜNSAL, İsmet ERGİN, Hasan Şahin KIZILCIK, 2009. Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarının Bilimsel Model ve Modellemeler Bakımından Analizi: Türkiye’de Okutulan Fizik Ders Kitapları Örneği, The 1st International Congress Of Educational Research Çanakkale, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Yasin ÜNSAL, 2008. Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bolu, Türkiye
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ, 2006. Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara, Türkiye
 • Burak Kağan TEMİZ, Hasan Şahin KIZILCIK, 2006. Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara, Türkiye

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara(2017)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • İngeç, Ş. K.; Küçüközer, H.; Tatar, A. Ö.; Özsevgeç, T.; Yavaş, P. Ü.; Ünsal, Y.; Temiz, B. K., Yavuz, A. & Kızılcık, H. Ş.. (2014). Genel Fizik III (1. Bölüm: Maddenin Isıl Özellikleri). Fizik Türkiye. Pegem Akademi.

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

 • YDS İlkbahar 2016 / 73,75

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş.; Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014) Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 681-690." makalesine verilen teşvik ödülü (2015) (2015)
 • TUBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. (2013) Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278." makalesine verilen teşvik ödülü (2014) (2014)
 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. (2013) Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278." makalesine verilen teşvik ödülü (2014) (2014)
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011) Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41: 278-292." makalesine Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen teşvik ödülü (2012) (2012)
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011). Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41(278-292)." makalesine TUBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü (2012) (2012)
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde "Kızılcık, H. Ş.; Temiz, B. K.; Tan, M.; İngeç, Ş. K. (2007) A Study Of Verbal Section Teacher Candidates Attitute Towards Science, Science EducationTechnology, Eğitim ve Bilim EducationScience, October 2007, Vol: 32, Issue: 146, p.8088" makalesine TUBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü (2008) (2008)

Proje

 • Geleceğin Bilim İnsanları İçin Uygulamalı Bilim Okulu (2014) TÜBİTAK
 • Probleme Dayalı Öğrenmenin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramların Öğrenilmesine Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması (2010) Gazi Üniversitesi
 • Laboratuvar Yaklaşımları: Fizik Deneylerinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi (2010) Gazi Üniversitesi