Okutman. Dr. Hatice Parlak

Rektörlük

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tüm Fiziksel Tepki Yönteminin Başlangıç Düzeyinde Oyunlar Vasıtasıyla Kullanımı Malatya(2017)

Seminer

 • Birleşmiş Millet Uluslararası Çalışma Örgütü/Yunus Emre Enstitüsü Öğretmen Yetiştirme Semineri (2017) Hilton Otel Ankara
 • KAGEM Öğrenci Yetiştirme Semineri (2017) KAGEM SİTELER
 • Birleşmiş Milletler Eğitim Programı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitim Semineri (2017) City Otel Ankara
 • Yabancı Türkologlara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı (2017) Hacettepe Üniversitesi Ankara
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Projesi Kapsamında Suriyeli Öğrenciler İçin Öğretmen Yetiştirme Semineri (2017) Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü
 • Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi (2017) Afyon
 • Yunus Emre Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı (2016) ANKARA
 • Yunus Emre Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı (2016) Gazi Üniversitesi, TÖMER
 • Yunus Emre Enstitüsü, Iraklı Öğretmen Yetiştirme Semineri Dersleri (2016) Yunus Emre Enstitüsü
 • TİKA Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Seminer Programı (2015) Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Yabancı Dil Olarak Türkçe (2005-2007)
 • Turkiye Türkçesi (2006-2007)
 • Orhun Türkçesi (2006-2007)
 • Anadolu ve Rumeli Ağızları (2006-2007)
 • Türkmen Türkçesi (2006-2007)
 • Yazılı Anlatım (2006-2007)
 • Dilbilime Giriş (2016-2017)
 • Türkiye Türkçesi Yapı Bilgisi (2016-2017)
 • Karahanlı Türkçesi (2016-2017)
 • Türk Dili Araştırmaları (2016-2017)
 • Anlama, Yazma, Dil Bilgisi, Konuşma (2015-2017)
 • Türk Dili, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım (2005-2009)
 • Türk Dili (2000-2010)
 • Okuma Anlama, Yazma, Konuşma, Dil Bilgisi (2000-2004)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Doç. Dr. Nezir Temur, Dr. Hatice Parlak, Dr. Şeyda Yeşilyurt, Dr. Tayfun Haykır. (2017). Futureeng, Future Engineers with Mulilingual Vocational Foreign Languages Türkçe. Türkiye. AB Projesi.
 • Hatice Parlak(Yazar) Aliye Uslu Üstten, Demet Kardaş, Hasan Kaplan, Asuman Güneş, Gülsün Mehmet. (2016). Uluslararası Öğrenciler İçin Akademik Türkçe I. Türkiye. Atalaya Matbaa.
 • AVARA Hayriye, PARLAK Hatice. (2014). Year 9 Turkish Course Book. Avustralya'da yaşayan iki dilli Türk çocukları için ders kitabı. Avustralya/Melbourne. Victorian School of Languages, Department of Education and Training.
 • PARLAK Hatice, AVARA Hayriye. (2014). Year 10 Turkish Course Book. Avustralya'da yaşayan iki dilli Türk çocukları için ders kitabı. Avustralya/Melbourne. Victorian School of Languages, Department of Education and Training.
 • PARLAK, Hatice . (2013). Resource Book for Year 1-2. İki dilli Türk çocukları için alıştırma kitabı. Avustralya/Melbourne. Victorian School of Languages, Department of Education and Training.
 • PARLAK Hatice, AVARA Hayriye. (2012). VCE Unit 1-2 Türkçe Zamanı Turkish Course Book. İki dilli Türk çocukları için Türkçe ders kitabı. Avustralya/Melbourne. Victorian School of Languages, Department of Education and Training.
 • PARLAK Hatice, AVARA Hayriye. (2012). VCE Unit 3-4 Türkçe Zamanı Turkish Course Book. İki dilli Türk çocukları için Türkçe ders kitabı. Avustralya/Melbourne. Victorian School of Languages, Department of Education and Training.
 • AVARA Hayriye, PARLAK Hatice. (2011). Year 7-8 Türkçe Zamanı Turkish Course Book. İki dilli Türk çocukları için Türkçe ders kitabı. Avustralya/Melbourne. Victorian School of Languages, Department of Education and Training.
 • Ahmet Duran Teker, Ertan Erol, Ertuğrul Yaman, Eyüp Bacanlı, Gülten Küçükbasmacı, Hümeyra (Tekalan) Toman, Hatice Parlak, Kazım Yılmaz, Nezir Temur, Süer Eker, Sadi Gedik, Selma (Alpay) Aslan, Tuba Işınsu Durmuş. (2009). Türk Dili El Kitabı . Türkiye. Grafiker.
 • Komisyon. (2004). Yabancılar İçin Türkçe 2 . Ders kitabı Türkiye.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • PARLAK, Hatice-ALKAN, Fatma (2014). Avustralya'da İlkokul Düzeyindeki Türk Öğrencilerin Ana Dil Ediniminde Aile ve Okul Etkileşimi. Turkish Studies, 9/9(855-869).
 • PARLAK Hatice (2014). Avustralya’da Türkçenin 10. Sınıf Düzeyinde Durumu ve Öğretimi. Dil Araştırmaları Dergisi , 15(161-183 ).
 • PARLAK Hatice (2014). Avustralya'daki Türk Ailelerin Ana Dil Edinimi Üzerindeki Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 32(9-31).
 • PARLAK Hatice, AVARA Hayriye (2012). Avustralya/Viktorya'nın Dil ve Eğitim Politikası Çerçevesinde Türkçenin Öğretimi. Turkish Studies , 7/1(1825-1833).
 • PARLAK Hatice (2010). Metindilbilimsel Açıdan Kutadgu Bilig’in İncelenmesi. Türk Kültürü , (281-305).
 • PARLAK Hatice (2010). Artgönderim Unsurlarından Gönderge Yinelenmesinin Kutadgu Bilig Açısından Değerlendirilmesi. Dil Araştırmaları, 7(87-106 ).