Doç. Dr. Hacer Karacan

Mühendislik Fakültesi > Bilgisayar Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ünlü, O. & Karacan, H. (2013). Lattice approach to video steganography. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, (in press)
 • Sağıroğlu, Ş., Alkan, M., Karacan, H., Parıltı, N., Kasap, R., Yavanoğlu, U., Hacıömeroğlu, M. & Akşit, İ. (2012). IPv6 Protokolüne Geçiş Maliyet Analizi Çalışması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(1)(151-161).
 • Yeşilbudak ,M., Karaman, H.T., Karacan, H. (2011). Veri Madenciliğinde Nesne Yönelimli Birleştirici Hiyerarşik Kümeleme Modeli. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 26(1)(27-39).
 • Karacan, H., Çağıltay, K. Tekman, H.G. (2010). Change Detection in Desktop Virtual Environments: An Eye-tracking Study. Computers in Human Behavior, 26(6)(1305-1313).
 • Karacan, H. Hayhoe, M.M. (2008). Is attention drawn to familiar scenes?. Visual Cognition, 16 (2)(356-374).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Koşan, M.A., Yıldız, O., Karacan, H. (2018). Kimlik Avı Web Sitelerinin Tespitinde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), 24(2)(276-282).
 • Şenol, A., Karacan, H., Akcayol, M. A. (2018). Genetic Algorithm and Fuzzy Logic Based Flexible Querying in Databases. Journal of Computers, 13(6)(678-691).
 • Şenol, A., Karacan, H. (2018). Akan Veri Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Derleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 13(17-30).
 • Sevri, M., Karacan, H., Akcayol, M.A. (2017). Crime Analysis Based on Association Rules Using Apriori Algorithm. International Journal of Information and Electronics Engineering (IJIEE), 7(3)(99-102).
 • Sirin, E., & Karacan, H. (2017). A Review on Business Intelligence and Big Data. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering , 5(4)(206-215).
 • Karaca, C., Karacan, H. (2016). Çoklu Regresyon Metoduyla Elektrik Tüketim Talebini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. . Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology, 4(3)(182-195).
 • Utku, A., Karacan, H., Yildiz, O. & Akcayol, M.A. (2015). Implementation of a New Recommendation System Based on Decision Tree Using Implicit Relevance Feedback. . Journal of Software, 10(12)(1367-1374).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sağıroğlu, Ş., Karacan, H., Alkan, M., Hacıömeroğlu, M. & Yavanoğlu, U. (2014). Estimating Turkey s IPv6 Transition Cost.. Journal of Polytechnic, 17(2)(59-73).
 • Alzand, H.A.R. & Karacan, H. (2013). Comparison of Partitioner Clustering Algorithms on Differently Distributed Data. Erciyes Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (in press)
 • Çelikten, Ö. & Karacan, H. (2013). Constructing a Decision-Prediction Mechanism for Dynamic Data . Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(3)
 • Karacan,H., Yeşilbudak, M. (2010). User-Centered Interactive Data Mining: A Literature Review. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 3(1)(17-22).
 • Ateş, V. Karacan, H. (2009). Abant İzzet Baysal University Web Site Usability Analysis. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(2)(33-39).
 • Karacan, H. Demirtel ,H. (2009). Experimental Study on the Usability of the Turkish Consumer Portal. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(3)(19-26).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Koşan, M.A., Kocatepe, A.İ. & Karacan, H. , 2016. A Model of Steganographic Report for Web Application Security. , Global Conference on Applied Computing in Science & Engineering Rome, Italy
 • Kocatepe, A.İ. & Karacan, H., 2016. Application of Different Steganography Algorithms on Various Image Formats, Global Conference on Applied Computing in Science & Engineering Rome, Italy
 • Akkan, M., Kardaş, K. & Karacan, H., 2016. Coğrafi bilgi sistemi istemci sunucu mimarisinde ağ trafiği optimizasyonu., 8.Savunma Teknolojileri Kongresi, SAVTEK-2016 Ankara
 • Gozudeli, Y., Karacan, H., Yildiz, O., Baker,M.R., Minnet,A., Kalender, M., Ozay, O. & Akcayol, M.A. , 2015. A New Method Based on Tree Simplification and Schema Matching for Automatic Web Result Extraction and Matching. , The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2015 Hong Kong
 • Gozudeli, Y., Yildiz, O., Karacan, H., Baker,M.R., Minnet,A., Kalender, M., Ozay, O. & Akcayol, M.A., 2014. Extraction of Automatic Search Result Records Using Content Density Algorithm Based on Node Similarity., The International Conference on Data Mining, Internet Computing, and Big Data (BigData2014) Kuala Lumpur, Malaysia
 • Beyribey, Y.E. & Karacan, H. , 2012. e-Government and Disabled Accessibility, Bilişim 2012 Ankara, Turkey
 • Şenol, A. & Karacan, H., 2012. Sazan Avlama (Phishing): Kullanılan Teknikler ve Bunlardan Korunma Yöntemleri, 5. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Ankara
 • Dilek, S., Karacan, H., Jahangiri, N., Afzali, S., 2012. Ontology Creation for an Educational Center, AICT 2012 Georgia, Tbilisi
 • Sağıroğlu, Ş., Karacan, H., Alkan, M., Ünver, M., Orcan, S. & Yavanoğlu, U., 2011. Ulusal Ipv6 Protokol Altyapısı Tasarımı Ve Geçişi Projesi: Anket Çalışması, Ulusal IPv6 Konferansı Ankara
 • Şimşek, M.U., Ozdemir, S. & Karacan, H., 2011. Sosyal Ağlarda Veri Madenciliği, Bilişim 2011 Ankara
 • Karacan, H. & Özdemir, S., 2010. Graphical Relative Location Based One-Time Password System for Internet Banking, 4th International Information Security and Cryptology Conference Ankara
 • Karacan (Üke), H., 2006. The Usability Study of the Trafikent Driver Training Simulator, Traffic and Road Safety Third International Congress Ankara
 • Karacan H. Hayhoe,M.M., 2006. Is attention drawn to familiar scenes?, Vision Sciences Society 6th Annual Meeting Florida, USA
 • Karacan, H. Cagiltay, K., Role of Attention for Visual Perception in Desktop Virtual Reality Environments, 15th Americas Conference on Information Systems San Francisco, California, USA

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Coğrafi Bilgi Sistemi İstemci Sunucu Mimarisinde OGC Servisleri Optimizasyonu (2017)
 • İçerik Yönetim Sistemlerinde Yarı-Otomatik Dağıtık Zararlı Tespit Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (2017)
 • Sosyal Medyadan Elde Edilen Büyük Veri Baz Alınarak Sosyal Olay Analizi Gerçekleme (2016)
 • Gerçek Zamanlı Mobil Steganografi Uygulaması Geliştirilmesi (2016)
 • K5: Çok Biçimli Resim Destekleyen Bir Steganografi Uygulaması (2016)
 • Ontoloji Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri ile Yabancı Dilde Kelime Öğrenme (2016)
 • Veri Madenciliği Teknikleriyle İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi (2015)
 • E-Devlet Hizmetleri Kullanılabilirlik Analizi (2014)
 • Veritabanlarında Genetik Algoritma ve Bulanık Mantık Tabanlı Esnek Sorgulama (2013)
 • Bölümleyici Kümeleme Algoritmalarının Farklı Veri Yoğunluklarında Karşılaştırması (2013)
 • Türkçe Metinlerde Denetimli ve Sözlük Tabanlı Duygu Analizi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması (2013)
 • Ortam ve Yöntem Bağımsız Steganografik Kütüphane Tasarımı (2012)
 • Hipermedya Sistemlerinde Uyarlanabilir ve Uyarlanır Metotları Karşılaştırma ve Yabancı Dil Öğretiminde Örnek Bir Araç Geliştirme (2011)
 • RFID Teknolojisi ve RFID Teknolojisinde Veri Güvenliğinin Sağlanması (2011)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi (2010) TUBİTAK-KAMAG