Prof. Dr. Hişam DEMIRKÖPRÜLÜ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Kron- köprü protezlerinde Kiymetsiz Metal Alaşım Altyapı ile Estetik Materyalin Bağlantısının Sağlanmasında  Elektrokimyasal Metodun Uygulanması  1989

 Reyhan Ülgen    Farklı Yapıştırma Simanlarının Diş Pulpasında Oluşturabileceği Değişikliklerin Histopatolojik Olarak İncelenmesi  2000

Danışman : Doç.Dr. Hişam Demirköprülü

SEMRA ADIYEKE               DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLERİNDE SİLİKOZİS   GÖRÜLME SIKLIĞI

DANIŞMANI        DOÇ.DR.HİŞAM DEMİRKÖPRÜLÜ               2000

Danışman Prof.Dr. Hişam Demirköprülü

 

 

 

 Arzu Zeynep Yıldırım Biçer :İndirekt Kompozit Materyallerinin Yapay Tükürükte Eskitilmesi Öncesi ve Sonrası Sitotoksik Etkilerinin in Vitro Değerlendirilmesi (2006) Gazi Üniversitesi