Prof. Dr. Hişam DEMIRKÖPRÜLÜ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Yildirim Bicer AZ, Demirkoprulu H, Ergun G, Comparison of Various Media for Assessment of Cytotoxicity of Indirect Composites, 32nd Annual Congress of European Prosthodontic association Pecs, Hungary

  • İndirekt Kompozit Materyallerinin Yapay Tükürükte Eskitilmesi Öncesi ve Sonrası Sitotoksik Etkilerinin in Vitro Değerlendirilmesi (2006) Gazi Üniversitesi
  • Dört Farklı Hazırlama Tekniği ile Zirkonya Alt Yapılarına İki Değişik Simanın Bağlanma Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi (2008) Gazi Universitesi
  • Üç Değişik Simanın Zirkonya Kor Yapılara Tutuculuklarının İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi (2008) Gazi Üniversitesi