Arş. Gör. Hilal YANIŞ

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Fen Bilgisi Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Pirpiroğlu, İ., Yanış, H., Tahancalıo, S., Şentürk, E., & Kanlı, U., 2016. Bilim merkezi eğitmenleri için geliştirilen mesleki gelişim programının pilot uygulaması hakkında eğitmen görüşleri, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye.
 • Yanış, H., Ercan Dursun, J., Irmak, M., İnaltun, H., & Yürük, N. , 2016. Üç-aşamalı tanılayıcı test geliştirme süreci: İş, güç ve enerji konusu, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,
 • Şentürk, E. & Yanış, H., Pirpiroğlu, İ., Tahancalıo, S., & Kanlı, U. , 2016. Views of teachers participated in pilot workshop on teacher professional development towards science centres, World Science and Technology Education Conference, Antalya, Turkey.
 • Yanış, H. , 2015. Misconceptions about sun’s rays, ozone layer and its depletion,, the European Science Education Research Association, Helsinki, Finland
 • Irmak, M., Yanış, H. & Ercan, J., 2014. Investigating the effect of science writing heuristic laboratory report format on critical thinking, National Association of Research in Science Education (NARST), Pittsburg, PA, USA.
 • Yanış, H. , 2014. Türkiye’de yapılan argümantasyon çalışmalarının incelenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.
 • İnaltun, H., Irmak, M., Ercan, J., Yanış, H., & Yürük, N., 2014. Fen bilgisi öğretmen adaylarının iş güç enerji konusunda sahip oldukları alternatif kavramların belirlenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.
 • Yanış, H., Yılmaz Tüzün, Ö., 2013. Pre-service science teachers’ mental models about role and distribution of ozone layer and ozone layer depletion , National Association of Research in Science Teaching (NARST), Puerto Rico.
 • Ercan, J., Yanış, H., & Irmak, M., 2013. Science writing heuristic: An inquiry-based laboratory approach to promote science achievement in general chemistry laboratory, National Association of Research in Science Teaching (NARST), Puerto Rico.
 • Inaltun, H., Irmak, M., Yanış, H., & Ercan, J. , 2013. Investigating differences in pre-service science teachers’ resource management strategies in preparing laboratory report, World Conference on Educational Sciences, Roma, Italy.
 • Irmak, M., & Yanış, H., 2012. Yetişkinlerin habitat parçalanması sorununa ilişkin sonuç algılarının çevresel değerler açısından incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.
 • Yanış, H., 2010. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ozon tabakası incelmesi ve küresel ısınma algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • • Inaltun, H., Irmak, M., Yanış, H., & Ercan, J. (2014). Investigating differences in pre-service science teachers’ resource management strategies in preparing laboratory report. Proceedings of the Social and Behavioral Sciences, (4140 – 4144).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Horzum, T., Şahin, F., Gök, E., Yurttaş Kumlu, G. D., Şahin, Ş., Yanış, H., Tüzün, Ü.N., & Hacıoğlu, Y. (2016). Sosyal Bilimler Alanlarında Hazırlanan Tezler için Raporlaştırma Önerileri: Bir Tez Nasıl Yazılmalıdır? . Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(489-521).

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

 • 2012 / 85
 • 2010 / 88.75

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Bilmer Projesi: Bilim Merkezlerinin Bilim-Toplum İletişiminde ve Bilim Eğitiminde Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bir Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Modeli (2015) Tübitak