Doç. Dr. Hilal Yildiran

Beslenme ve Diyetetik > Diyetetik

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Yıldıran H, Acar Tek N, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Akbulut G, Bilici S, Sanlier N. (2011). The association of anthropometric measurements and lipid profiles in Turkish hypertensive adults. . African Health Sciences, 11(3)(406-413).
 • Yıldıran H., Mercanlıgil SM, Besler HT, Tokgözoğlu L, Kepez A. (2011). Serum Antioxidant Vitamin Levels in Patients with Coronary Heart Disease.. Int. J. Vitam. Nutr., 21(4)(211-217).
 • Acar Tek N, Yıldıran H, Akbulut G, Bilici S, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Sanlier N. (2011). Evaluation of dietary quality of adolescents using Healthy Eating Index. . Nutrition Research and Practice. , 5(4)(323-328).
 • Köksal E, Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Sanlier N. (2011). Dietary Glycemic Index, Glycemic Load and Anthropometric Measurements in Adolescents.. Turkish Clinics Medical Sciences. , 31(4) (960-968).
 • Gezmen Karadağ M, Bilici S, Acar Tek N, Yıldıran H, Akbulut G, Köksal E, Sanlier N. (2011). Relationship between dietary mineral intake and blood pressure in the elderly. Archives of Gerontology and Geriatrics , DOI:10.1016/j.archger.2011.06.018
 • Akbulut G. Köksal E, Bilici S, Acar Tek N, Yıldıran H, Karadag MG, Sanlier N. (2011). Metabolic syndrome in elderly: A cross sectional survey. Archives of Gerontology and Geriatrics, 53(3)(263-266).
 • Bilici S, Akbulut G, Acar Tek N, Yıldıran H, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Şanlıer N. (2011). Prevalence of metabolic syndrome using NCEP-ATPIII and ınternational dietetics federation (IDF) definitions: A cross- sectional study in Turkish adults. African Journal of Biotechnology , 10(66)(14977-14983).
 • Çiftçi H., Yıldız E., Mercanlıgil S.M (2008). Depresyon ve beslenme tedavisi. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28(369).
 • Akbulut G, Yildirim M, Sanlier N, Stralen MM, Acar-Tek N, Bilici S, Brug J, Meij J, Gezmen-Karadag M, Koksal E, Oenema A, Singh AS, Velde S, Yildiran H and Chinapaw M. (1960). Comparison of energy balance-related behaviours and measures of body composition between Turkish adolescents in Turkey and Turkish immigrant adolescents in the Netherlands. Public Health Nutrition , doi:10.1017/S1368980013003388.(1-8).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yıldıran H. (2013). Bitki sterol/Stanolleri ve kalp sağlığı. . Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 3(46-47).
 • Bolluk S, Yıldıran H (2013). İnflamatuar Barsak Hastalıkları ve D vitamini. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol, 20(1)(7-12).
 • Çiftçi H., Ayaz A (2009). Astım ve antioksidan vitaminler.. Sendrom Dergisi, 21(43).
 • Çiftçi H., Mercanlıgil S.M (2008). Bitki sterol ve stanollerinin kan lipidleri üzerine etkileri. Türk Kardiyoloji Semineri, 8(223).
 • Dönmez N., Çiftçi, H., Arslan P., İpbüker A., Bağrıaçık N (2008). Diyabet yaz kampına katılan tip I ve tip II diyabetlilerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi,. Beslenme ve Diyet Dergisi, 35(21).
 • Arslan P, Mercanlıgil S., Gökmen Özel H., Çıtak Akbulut G., Dönmez N., Çiftçi H., Keleş İ., Onat A. (2006). TEKHARF 2003-2004 taraması katılılımcılarının genel beslenme örüntüsü ve beslenme alışkanlıkları. Türk Kardiyol Dern Arş, 34(331).
 • Çiftçi H., Yasemin B (2004). Ankara ilindeki ikinci ve üçüncü sınıf restoranlarda uygulanan menü, mice en place ve servis yönetimleri. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Türk Halk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, 11(213).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • M.Gezmen-Karadağ, H. Yildiran, E. Köksal, Y.Ertaş, M.Ş. Karaçil. , 2014. Consumption of Food Groups In Turkish Adolescent Group: A Pilot Study. , The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barselona, İspanya
 • H. Yildiran, M.Gezmen-Karadağ, E. Köksal, M.Ş. Karaçil, Y.Ertaş. , 2014. The Relation Of Nutrient Intake With Anemia Status Of School Aged Children. , The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barselona, İspanya
 • Gezmen-Karadağ M, Akbulut G, Yassıbaş E, Çelebi F, Barut-Uyar B, Ertaş Y, Türközü D, Paşaoğlu ÖT, Baha AD, Tetik H, Yıldıran H, Şanlıer N, Köktürk N. , 2014. Relationship between plasma orexin-A, ghrelin levels, body composition assesment and the disease severity in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients. , The Airway Vista 2014 (Symposium of Airway Diseases), Seoul, Korea
 • Yildiran H, Mercanlıgil SM, Şanlier N, Çelebi F., 2013. Yildiran H, Mercanlıgil SM, Şanlier N, Çelebi F. The Effects Of Alterations in Anthropometric Measurements on Metabolic Syndrome Related Biochemical Parameters on Weight Loss Diet Applied Overweight / Obese Subjects, , 10. Metabolik Sendrom Sempozyumu Bodrum
 • Şanlier N, Yildiran H, Çelebi F. , 2013. Evaluation of metabolic syndrome criteria in young people living in Ankara, 10. Metabolik Sendrom Sempozyumu Bodrum
 • Yıldıran H. , 2012. Karaciğer Sirozu ve Hepatik Ensefalopatide Beslenme Tadavileri. , VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Panel Sunumu) Antalya, Türkiye.
 • Yıldıran H. Köktürk N. , 2012. Akut Dönemdeki KOAH Hastalarında Karbonhidrat Tüketimi ile Solunum Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. , VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya, Türkiye.
 • Yıldıran H. Mercanlıgil S.M. , 2012. Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisinde Öğün Sayısının Ağırlık Kaybı ve Vücut Yağ Kütlesi Kaybı Üzerine Etkisi. , VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya, Türkiye.
 • Karadağ M.G., Akbulut G., Yıldıran H. , 2012. Akciğer Kanseri Hastaların Antropometrik Ölçümlerinin ,Beslenme ve Malnütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 • Köksal E, Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Şanlıer N. , 2011. Associations of Dietary Glycemic Index and Glycemic Load with Anthropometric Measurements in Adolescents. , 18th European Congress on Obesity (ECO-2011) İstanbul, Turkey
 • Yıldıran H. Köktürk N. , 2011. KOAH’da Akut Ve Stabil Dönemde Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. , Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi Antalya, Türkiye.
 • Yıldıran H., Çetin Köktürk N. , 2011. KOAH’da akut ve stabil dönemde beslenme durumunun değerlendirilmesi. , Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi Antalya, Türkiye
 • Şanlıer N, Akbulut G, Karadağ MG, Çiftçi H, Köksal E, Bilici S, Şahin G, Uyar BB., 2010. Gazi Üniversitesi Beslenme, Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezine (G.Ü. BEDAM) Başvuran Bireylerin Genel Beslenme Durumları ve Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma. , VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Çiftçi H. , 2008. Bitkisel sterol ve stenollerin kalp sağlığı üzerine etkileri,, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (Panel Sunumu) Antalya, Türkiye
 • Dönmez, N. Gökmen Özel H., Akbulut Çıtak G., Yıldırım M., Çiftçi H., Mercanlıgil S.M., Arslan P., Dursunoğlu D., Onat A., 2008. TEKHARF 2003-2006 beslenme araştırmasına katılan bireylerde koroner olayların varlığı ile enerj toplam diyet posası alımları ve ağırlık arasındaki ilişkiler,, VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan 2008 Antalya, Türkiye
 • Çiftçi H., Mercanlıgil S.M., Besler H.T., Tokgözoğlu L.,Kepez A., 2006. Koroner arter hastalarının serum antioksidan vitamin, vücut kompozisyonu ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi, V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara, Türkiye
 • Dönmez N., Çiftçi H.,, 2004. Diyabet yaz kampına katılan tip 1 ve tip 2 diyabetli bireylerin beslenme durumları, 40. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya, Türkiye
 • Arslan P, Mercanlıgil S, Gökmen Özel H, Çıtak Akbulut G, Dönmez N, Çiftçi H, Keleş İ,, 2003. Koroner kalp hastalığı risk sınıflamasına göre bireylerin beslenme profili, TEKHARF, Ulusal Obezite Kongresi Antalya, Türkiye
 • Kırıcı İ.D., Beyhan Y., Çiftçi H., 2003. Ankara ilindeki üç, dört ve beş yıldızlı otellerin özelliklerinin saptanması, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya,Türkiye
 • Çiftçi H., Beyhan Y., Uğural A., 2003. Ankara ilindeki ikinci ve üçüncü sınıf restoranların menü, ön hazırlık (mice en place) ve servis yönetimi koşulları ile servis personeli niteliklerinin saptanması, IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya, Türkiye

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Bitkisel sterol ve stenollerin kalp sağlığı üzerine etkileri Antalya

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • I. OBEZİTE DİYETİSYENLİĞİ KURSU Ankara, Türkiye(2012)
 • II. OBEZİTE DİYETİSYENLİĞİ KURSU Ankara, Türkiye(2012)

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Introduction to Food-I (2013-2014 Güz)
 • Hastalıklarda Diyet Tedavisi II (2013-2014 BAHAR)
 • KLİNİK BESLENME YETİŞKİN STAJI (2013-2014 BAHAR)
 • KLİNİK BESLENME ÇOCUK STAJI (2013-2014 GÜZ)
 • GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİ (2013-2014 GÜZ)
 • BÖBREK HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİ (2013-2014 GÜZ)
 • NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE DİYET TEDAVİSİ (2013-2014 GÜZ)
 • KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (YETİŞKİN) (2013-2014 BAHAR)
 • SEMİNER 1 (2013-2014 GÜZ)
 • MEZUNİYET PROJESİ I (2013-2014 GÜZ)

Yabancı Dil

 • 2008 / 85

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Çiftçi H., Akbulut G., Mercanlıgil S. . (2008). T.C. Sağlık Bakanlığı, Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi. Solunum Sistemi Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi, Türkiye. Klasmat Matbaacılık,.
 • Çiftçi H., Akbulut G., Mercanlıgil S., Yıldız E. . (2008). T.C. Sağlık Bakanlığı, Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi. Kan Şekerini Etkileyen Besinler Türkiye. Klasmat Matbaacılık.
 • Akbulut G., Çiftçi H., Yıldız E.. (2008). T.C. Sağlık Bakanlığı, Hastalıklarda Beslenme Bilgi Serisi. Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi Klasmat Matbaacılık, .

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Başarı Ödülü (2002)

Proje

 • AKUT VE STABİL DÖNEMDEKİ KOAH OLGULARINDA VÜCUT BİLESİMİNİN VE BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI (2011)