Prof. Dr. Hadi - GÖKÇEN

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

Tek ve karışık ürünlü sistemlerde U tipi montaj hattının tasarımı ile üretim etkinliğinin artırılması

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Destekli Araştırma Projesi, 2002K120250, (Yürütücü)

“Yerel Yönetimlerde Abonelik İşlemlerinin Kolaylaştırılması (Su Abonelik İşlemlerinde Yeniden Yapılanma) Projesi”

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca yürütülen (2007) (Proje Komisyon Üyesi)

Veri küplerinin bütünleşik kullanımına yönelik yeni bir OLAP mimarisi

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 06/2008-25, (Yürütücü)

\"Yeniden imalat sistemleri için bütünleşik lojistik ağı tasarımı ve bir karma tamsayılı programlama modeli\"

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 06/2008-26, (Yürütücü)

\"Performans Tabanlı Kaynak Yönetim Sistemi ile Trafik Denetleme ve Kaza Bilirkişilik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bölge Trafik İstasyonlarının Lokasyonlarının Belirlenmesi\"

TUBITAK-KAMAG 107G174 (Gazi Ünv-Emniyet Gen. Md.), (Yürütücü)

\"Kamuda Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı ve Bir Model Önerisi\"

Türkiye Bilişim Derneği, Kamu-BİB, Kamu Bilişim Platformu XII, 2. Çalışma Grubu Raporu, 2010 (Çalışma Grubu Başkanı)