Prof. Dr. Hadi - GÖKÇEN

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Kayapınar, S., Togrul, B., Paksoy, T., Gökçen, H., , 2015. A Multi-Objective Optimisation Model for Closed Loop Supply Chain, XIII. International Logistics and Supply Chain Congress İzmir Üniversitesi, İzmir
 • Paksoy, T.,Karaoğlan, İ., Gökçen, H., Togrul, B., 2015. Closed-Loop Supply Chain Optimization with Internet of Things, XIII. International Logistics and Supply Chain Congress İzmir Üniversitesi, İzmir
 • Demirel N., Gökçen H., 2013. Recyclic Network design for Municipal Waste Management in Ankara, XI.International Logistics and Supply Chain Congress Melikşah University, Kayseri
 • Demirel, E., Gökçen H., 2013. Reverse Logistics Networks Design for End-Of-Life Vehicles Recycling in TURKEY, XI.International Logistics and Supply Chain Congress Melikşah University, Kayseri
 • Demirel N., Gökçen H., 2012. The Design of Product Recovery Network: A New Mixed Integer Programming Model", 3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), 3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), July 3-6, Istanbul, Turkey.
 • Demirel N., Gökçen H., 2012. Integrating Forward and Reverse Flows: A Generic Model for Remanufacturing Activity, EURO 2012, 25th European Conference on Operational Research 8-11 July, Vilnius, Lithuania.
 • Demirel N., Gökçen H., 2010. A Generic Design and Modeling of an Integrated Reverse Logistics Network for Remanufacturing Activity, 4thAnuual International Conference on Mathematics&Statistics 14-17 June, Athens, Greece
 • Ağpak K., Çetinyokuş T., Gökçen H.,, 2006. Crossover Station Based Simple U-Type Assemly Line Balancing, IMS'2006 5th International Sysmposium on Intelligent Manufacturing Systems May 29-31, Sakarya, Turkey

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Mobil İmza Kullanımı ve Bir Uygulama (2015)
 • Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile OECD Üye Ülkelerin Ar-Ge Verimliliğinin Ölçülmesi (2015)
 • Maliyet Tabanlı Stokastik Montaj Hattı Dengeleme Problemi Modelleme ve Çözüm Yaklaşımları (2014)
 • Metin Madenciliği İle E-Ticaret Sitelerinin Belirlenmesi (2014)
 • Bankacılık Sektöründe Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Uygulamaları: İş Gücü Bazlı Performans Yönetimi (2014)
 • Tedarik Zinciri Tasarımı ve Montaj Hattı Dengeleme Entegrasyonuna Sezgisel Bir Yaklaşım,Bilal ERVURAL, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2012)
 • Tedarik Zinciri Tasarımı ve Montaj Hattı Dengeleme Entegrasyonuna Sezgisel Bir Yaklaşım (2012)
 • Hava Trafik Akış Yönetimi ve Esenboğa Havalimanı Uygulaması (2012)
 • İki Aşamalı Hat Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi,Cihan ÇETİNKAYA, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2011)
 • AHP ile Alternatif Yayınların Belirlendiği Bir Yayın Kuşağı için Medya Seçim Modeli,Gülnur GÜRÜ, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2011)
 • Kamu Kurumlarında Elektronik İmza ve E-Belge Yönetimi Uygulamaları, Derya ERGÜN ZORLUBAŞ, Milli Prodüktivite Merkezi /Uzmanlık Tezi (2011)
 • Banka Yatırım Fonu Müşteri Hareketlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Veri Madenciliği Uygulaması, Fatih ÇİL, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2010)
 • Veri Madenciliğinin Tıpta Kullanımı ve Bir Uygulama: Hemodiyaliz Hastaları için Risk Seviyelerine Göre Risk Faktörlerinin Etkileşimli İncelenmesi,Yunus Yesari ALTINTAŞ, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2010)
 • Açık Uçlu Araç Rotalama Problemi: MTA Servis Güzergahlarının Belirlenmesi,Mehmet Çağlar ÜNSAL, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2010)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Metotlarından Kontrol Listesi ve Matris Metotlarının Entegre Biçimde Bir İnşaat Şantiyesinde Uygulanması, Mehmet Burak SAAT, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD/ Yüksek Lisans Tezi (2009)
 • Veri Küplerinin Bütünleşik Kullanımına Yönelik Yeni Bir Olap Mimarisi,Tahsin ÇETİNYOKUŞ (2008) Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü / Doktora Tezi (2008)
 • E-Dönüşüm Kapsamında Devlet Kuruluşları Arasında Birlikte Çalışabilir Minimal Bir Sistem Altyapısı ve Örnek Bir Model Önerisi" Erdoğan CEVHER, Milli Prodüktivite Merkezi /Uzmanlık Tezi (2008)
 • E-Dokuman Yönetim Sistemi ve Örnek Bir Model Önerisi" Aytunç AYHAN, Milli Prodüktivite Merkezi /Uzmanlık Tezi (2008)
 • Pamuklu Dokuma Sektöründe Stokastik Sınır ve Veri Zarflama Analizleri Kullanılarak Teknik Etkinlik Değişimi, Teknik Değişim ve Toplam Faktör Verimliliği Değişiminin Ölçülmesi 1997-2001" Fatma GÜNTÜRKÜN, Milli Prodüktivite Merkezi /Uzmanlık Tezi (2008)
 • Yeniden İmalat Sistemleri için Bütünleşik Lojistik Ağı Tasarımı ve Bir Karma Tamsayılı Programlama Modeli,Neslihan ÖZGÜN DEMİREL, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2007)
 • Analitik Hiyerarşi Prosesi ve İki Taraflı eşleme Algoritmasının Silahlı Kuvvetler Personel Atamasında Kullanımı: Bir Karar Destek Sistemi uygulaması, İbrahim KORKMAZ, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2007)
 • TCDD Lokomotif Bakım ve Yakıt Takibi Bilgi Sisteminin Modellenmesi, Ender ÖZTÜRK, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2006)
 • Hata Türü ve Etkileri Analizi, İş Güvenliği Uygulaması, Cenk SÖYLEMEZ, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2006)
 • Türk Telekom Erişim Şebekelerinde Performans Ölçümü: Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulaması, Serkan KOÇAK, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi (2006)
 • Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Önceliklendirilmesi ve Bir Kamu Kuruluşunda Uygulama,Ramazan YERLİ, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi (2006)
 • Esnek İmalat Sistemlerinin(FMS) Talaşlı İmalat Sanayiinde Kullanımı ve FMS İşletim Verimliliğinin Artırılması,Hasan Alper GÜRKÖK, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi (2005)
 • Türkiye'de Boyarmadde Üretilebilirliğinin Araştırılması ve Bir Uygulama, Onur ILGIN, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi (2005)
 • Değişim Mühendisliği ve Bilişim Teknolojilerinin Değişim Mühendisliğindeki Yeri ve Önemi,Ayşegül DİNÇ, Gazi Ünv. Sosyal Bilimleri Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi (2005)
 • Paralel Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Yeni Modeller,Recep BENZER(2005) Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü / Doktora Tezi (2005)
 • Trafik Kaza Bilgi Sistemi Modellemesi,Zeynep ATAK, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD/ Yüksek Lisans Tezi (2004)
 • Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımlarının İşletmelere Uygulanması ve Bütünleştirilmesi Çağan KÖSE, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2004)
 • Stokastik Görev Zamanlı Dengelenmiş U Tipi Montaj Hatlarının Etkinliği'nin Arttırılması İçin Simülasyon Modelleri, Levka TANACI, Selçuk Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2004)
 • Tek Modelli Stokastik U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Yeni Modeller, Kürşad AĞPAK (2004) Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü / Doktora Tezi (2004)
 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9000) Uygulamalarının İş Kazalarını Önleme Çabalarına Etkisi,Saadettin BAYSAL, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2003)
 • Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi için Bir Karar destek Sistemi,Tahsin ÇETİNYOKUŞ, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2003)
 • Laboratuvarlarda Çalışan Sağlık Personelinin Uğradığı İş Kazaları ve Yakalandıkları Meslek Hastalıklarının Toplam Kalite Yönetimi Açısından İncelenmesi, İmren DOĞAN, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2002)
 • Bir Market İşletmesinde Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması,Mustafa IRKILATA, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2002)
 • İşletmelerde Kriz Yönetimi,Nilüfer ATMACA, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2002)
 • ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin Toplam Kalite Yönetimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması,Hüsamettin ÇAY, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2001)
 • Ordu Bakım Kademelerinde Arıza Teşhis Uzman Sistemi Uygulaması, Erdoğan ÖZYÜREK, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2001)
 • Sosyal Kazalardan Biri Olan Terörizm'in Toplam Kalite Yönetimi Açisindan Incelenmesi,Ömer KÖSE, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2001)
 • Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Modeli ile Ölçülmesi ve Bir Uygulama,Hacer YETIS, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2001)
 • Tek Modelli Basit U Tipi Montaj Hatti Dengeleme Problemleri için Bir Sezgisel Metot, Kürsat AGPAK, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2001)
 • Küme Örtüleme Problemleri Çözüm Algoritmalari ve Askeri Bir Sistemde Uygulama,Bekir AGIRGUN, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi (2000)

Dersler

 • Montaj Hatları
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Hizmet Sistemleri
 • Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2011). YÖNETİM BİLGİ/BİLİŞİM SİSTEMLERİ: Analiz ve Tasarım-. Türkiye.

Atıf

 • (2011). Bakınız: http://w3.gazi.edu.tr/~hgokcen, Bakınız: http://w3.gazi.edu.tr/~hgokcen

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Demirel, E., Demirel, N., Gökçen, H. (2015). A mixed integer linear programming model to optimize reverse logistics activities of end-of-life vehicles in Turkey. Journal of Cleaner Production, 112(2101-2113).
 • Demirel, N., Özceylan, E., Paksoy, T., Gökçen, H. (2014). A genetic algorithm approach for optimising a closed-loop supply chain network with crisp and fuzzy objectives. International Journal of Production Research, 52(12)(3637-3664).
 • Kara, Y., Atasagun, Y., Gökçen, H., Hezer, S., Demirel, N. (2014). An integrated model to incorporate ergonomics and resource restrictions into assembly line balancing. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 27(11)(997-1007).
 • Foroughi, A., Gökçen, H. (2014). Cost oriented stochastic assembly line balancing problem. Journal of Facultyy of Engineering and Architecture of Gazi University, 29(3)(469-476).
 • Cetinkaya C., Karaoglan I., Gökçen H. (2013). Two-stage vehicle routing problem with arc time windows: A mixed integer programming formulation and a heuristic approach . European Journal of Operational Research , 230(3)(539-550).
 • Paksoy, T., Özceylan, E., Gökçen H. (2012). Supply chain optimization with assembly line balancing. International Journal of Production research, 50(11)(3115-3136).
 • Agpak,K., Yegul,M.F., Gokcen, H. (2012). Two-sided U-Type assembly line balancing problem. International Journal of Production research, 50(18)(5035-5047).
 • Demirel, N., Gökçen, H., Akcayol,M.A., Demirel, E. (2011). A Hybrid genetic algorithm for multistage integrated logistics network optimisation problem . JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 26(4)(929-936).
 • Özcan U., Gökçen H., Toklu B. (2010). Balancing of two-sided paralel assembly lines. International Journal of Production Research, 48(16).
 • Özcan U.,Çerçioğlu, H., Gökçen H.,Toklu B. (2010). Balancing and sequencing of Parallel mixed-model assembly lines. International Journal of Production research, 48(17).
 • Gökçen H., Kara, Y., Atasagun Y. (2010). Integrated line balancing to attain Shojinka in a multiple straight line facility. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 23(5).
 • Kara Y., Gökçen H., Atasagun Y. (2010). Balancing parallel assembly lines with precise and fuzzy goals. International Journal of Production research, 48(6)(1685-1703).
 • Dereli, T., Seçkiner,S.U., Daş, G.S., Gökçen H., Aydın, M.E. (2009). An exploration of the literature on the use of warm intelligence based techniques for public service problems. European Journal of Industrial Engineering, 3(4)(379-423).
 • Cercioglu, H., Özcan, U., Gökçen, H., Toklu, B. (2009). A Simulated Annealing Approach for Parallel Assembly Line Balancing Problem. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(2)(331-341).
 • Demirel, N.O., Gökçen, H. (2008). Logistics Network Design for recoverable Manufacturing System: Literature Survey. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(4)(903-912).
 • Korkmaz, İ., Gökçen, H., Çetinyokuş, T. (2008). An Analytic Hierarchy Process And Two-Sided Matching Based Decision Support System For Military Personnel Assignment. Information Sciences, 178(14)(2915-2927).
 • Özgün Demirel, N., Gökçen, H. (2008). A mixed integer programming model for remanufacturing in reverse logistics environment. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 39(1197-1206).
 • Cetinyokus, T., Gökçen, H. (2008). Integrated Data Cube System (IDCS): Sales Cube Application. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(2)(477-484).
 • Ulusam Seçkiner, S., Gökçen H., Kurt, M. (2007). An Integer Programming Model for Hierarchical Workforce Scheduling Problem. European Journal of Operational Research, 183(2)(694-699).
 • Ulusam Seçkiner, S.,Gökçen, H., Kurt, M. (2007). "An Integer Programming Model for Hierarchical Workforce Scheduling Problem". European Journal of Operational Research, 183 (2)(694-699).
 • Agpak K.Gökçen, H. (2007). "A Chance-Constrained Approach to Stochastic Line Balancing Problem". European Journal of Operational Research, 180/3(1098-1115).
 • Benzer, R., Gökçen, H., Çetinyokuş, T., Çerçioğlu, H. (2007). "A Network Model for Parallel Line Balancing Problem". Mathematical Problems in Engineering, No. 10106(1-15).
 • Gökçen, H., Aeth;pak, K. (2006). A Goal Programming Approach to Simple U-Line Balancing Problem". European Journal of Operational Research, 171/2(577-585).
 • Gökçen, H., Benzer, R., Ağpak,K (2006). "Balancing of the Parallel Assembly Lines", , Vol. pp.. International Journal Of Production Economics, 103/2(600-609).
 • Agpak K.Gökçen, H. (2005). "Assembly Line Balancing: Two Resource Constrainted Cases". International Journal Of Production Economics, 96(129-140).
 • Gökçen, H.,Baykoç, Ö.F. (1999). A New Line Remedial Policy for the Paced Lines with Stochastic Task Times. International Journal of Production Economics, 58(2)(191-197).
 • Erel, E.Gökçen, H. (1999). Shortest-Route Formulation of Mixed Model Assembly Line Balancing Problem. European Journal of Operational Research, 116(194-204).
 • Gökçen, H.,Erel, E. (1998). Binary Integer Formulation for Mixed Model Assembly Line Balancing Problem. Computers and Industrial Engineering, 34(2)(451-461).
 • Gökçen, H., Erel,E. (1997). Goal programming Approach to Mixed Model Assembly Line Balancing Problem. International Journal of Production Economics, 48(2)(177-185).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Altıntaş, Y.Y., Gökçen, H., Ülgü, M.M., Demirel, N. (2011). Analysing Interactions of Risk Factors According to Risk Levels for Hemodialysis Patients in Turkey: A Data Mining Application. Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(4)(829-839).
 • Özcan U., Çerçioğlu H., Gökçen H., Toklu B. (2009). "A Tabu Search Algorithm for the paralel assembly line balancing problem". Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(4).
 • Çetinyokuş, T., Gökçen, H. (2002). "Borsada Göstergelerle Teknik Analiz için bir Karar Destek Sistemi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(1).
 • Ağpak, K., Gökçen, H. Saray, N., Özel, S. (2002). "Stokastik Görev Zamanlı Tek Modelli U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri için bir Sezgisel Model". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(4).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kaşıkçı T., Gökçen H. (2014). Metin Madenciliği ile e-Ticaret Sitelerinin Belirlenmesi. Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(11)(25-32).
 • Özçelik M.U., Gökçen H., Dağdeviren M. (2013). Ankara Şehir İçi Otobüs Kazalarının Analizi ve Bölge Risklerinin Belirlenmesi için Bir Çok Ölçütlü Karar Modeli . Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 30(35-55).
 • Altıntaş Y, Gökçen H., Ülgü M, Demirel, N. (2011). Analysing Interactions of Risk Factors According to Risk Levels for Hemodialysis Patients in Turkey: A Data Mining Application . Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 24(4)(829-839).
 • Aydın, A.O., Kutay, F., Gökçen H., Güngör, A. (2006). "ISO/IEC 9126 Standardında Anadilin Kullanımı". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3(1).
 • Aydın, A.O., Kutay, F., Gökçen H., Güngör, A. (2006). ISO/IEC 9126 Standardında Anadilin Kullanımı . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3 (1)
 • Gökçen, H., Ağpak, K. (2004). "Hat Dengelemede Yeni Bir Felsefe: Paralel Montaj Hatlarının Eşzamanlı Dengelenmesi". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi, 7(1).
 • Gökçen, H., Ağpak, K. (2004). Hat Dengelemede Yeni Bir Felsefe: Paralel Montaj Hatlarının Eşzamanlı Dengelenmesi . Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, 7(1)(181-188.).
 • Gökçen H., Ağpak K. (2003). "U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemi için 0-1 Tamsayı Programlama Modeli". Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2(1).
 • Özyürek, E., Gökçen, H. (2003). "Ordu Bakım Kademelerinde Arıza Teşhis Uzman Sistemi Uygulaması". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3).
 • Çetinyokuş, T., Hatipoğlu, S., Gökçen, H., Atak, Z. (2003). "Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Modelleme: Trafik Kaza Bilgi Sistemi". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi, 6(1-2).
 • Gökçen, H. , Ağpak, K.,Ergun, O. (2002). "Servis Sistemlerinde Hat Dengeleme". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik bilimleri Dergisi, 8(1).
 • Ağpak, K., Gökçen, H. (2002). "Basit U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemine Bulanık Programlama Yaklaşımı". Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(2).
 • Ağpak, K., Gökçen, H. (2001). "U Tipi Montaj Hattı Dengelenmesi için Bir Sezgisel Metot: Düzenlenmiş COMSOAL (U-COMSOAL)". Endüstri Mühendisliği Dergisi, 12(2).
 • Yetiş, H., Gökçen, H. (2001). "Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Modeli İle Ölçülmesi ve Bir Uygulama". Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(4).
 • Gökçen, H. , Öztürk, Ü. (2000). "Kesintili Öğrenme Eğrileri Üzerine Bir Uygulama. Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(3).
 • Ağpak, K., Gökçen, H. (2000). "Montaj Hattı Dengeleme Test Problemleri için Öncelik Diyagramı Üretimi". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi, 4(4).
 • Gökçen, H. , Baykoç, Ö.F. (1997). "Stokastik Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinde Dengeleme Sonrası Hattın Analizi: Bir Simülasyon Modeli". Verimlilik Dergisi, -(3).
 • Gökçen, H. (1997). "Montaj Hattı Etkinliğinin Paralel İstasyonlarla Artırılması: Bir Sezgisel Yöntem". Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3).
 • Gökçen, H. (1997). "Çok Modelli Montaj Hatlarında Model Parti Sıralarının Belirlenmesi: Dal ve Sınır Yaklaşımı". Gazi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1).
 • Gökçen, H. , Baykoç, Ö.F. (1997). "Stokastik Görev Zamanlı Dengelenmiş Gecikmesiz (Paced) Montaj Hatlarının İyileştirilmesi için Bir Model". Endüstri Mühendisliği Dergisi, 8(1).
 • Gökçen, H. (1996). "Emniyet Stoklu Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinde Maliyet Analizi". Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 6(1-2).
 • Gökçen, H. , and Erel, E. (1995). "Karışık Ürünlü Montaj Hattı Dengeleme Problemleri için Bir Sezgisel Yöntem". Verimlilik Dergisi, 1(2).
 • Gökçen, H. (1991). "Bilgisayar Destekli Tek Model Montaj Hattı Dengeleme: COMSOAL Metodu". Endüstri Mühendisliği Dergisi, 3(16).