Prof. Dr. Hayri DUMAN

Fen Fakültesi > Biyoloji

KİTAPLAR

2012, Aytaç Z., Kaptaner İğci B. (edt.), “Bitki Sistematiği” (Plant Systematics, Simpson’dan çeviri), Duman H., Öcal F. Bölüm 16: Bitkilerin Adlandılrılması, Nobel Yayıncılık, Ankara.